Home TribinaAnalize Rashodi državnog proračuna porasli na valu rasta plaća

Rashodi državnog proračuna porasli na valu rasta plaća

by Energypress.net

RBA Analize

Prema zadnjim dostupnim podacima Ministarstva financija, prema metodologiji računskog plana, u prvom tromjesečju 2024. snažan rast rashoda od 21,7% ili 1,3 mlrd eura prvenstveno je posljedica rasta rashoda za bruto plaće državnih i javnih službenika te rasta rashoda za mirovine koji su zajedno zaslužni za preko polovice rasta rashoda.

Istovremeno petina porasta ukupnih rashoda odnosi se na subvencije koje su u odnosu na isto razdoblje 2023. povećale za 107%. Rashodi za zaposlene (koje uključuju bruto plaće državnih i javnih službenika te doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene) viši su za 38% na godišnjoj razini te je na ovoj stavci rashoda potrošeno 1,2 mlrd eura. Treba napomenuti da su od 1. siječnja 2024. rashodi 22 opće bolnice i ustanove u zdravstvu uključene u državni proračun. Izdaci za mirovine premašili su 1,95 mlrd eura i bili su 23 posto viši na godišnjoj razini, a posljedica su zakonskog usklađivanja mirovina i niza zakonskih odluka s primjenom od 1. siječnja 2024.

Istovremeno ukupni prihodi su porasli 12,9% na godišnjoj razini te su tako premašili 6,2 mlrd eura. Uobičajeno preko polovice se odnosi na porezne prihode koji su u razdoblju od siječnja do kraja ožujka, s iznosom od gotovo 3,4 mlrd eura, zabilježili rast od 13,1%. Kako se porezni sustav po izdašnosti uglavnom oslanja na oporezivanje potrošnje, a potrošnja je prema preliminarnim podacima i u prvom tromjesečju zabilježila snažan rast, ne iznenađuje podatak da su prihodi od PDV-a s vrijednošću 2,28 mlrd eura bili viši za 9,2% dok su posebni porezi i trošarine s godišnjim prirastom od 27,7% zabilježili priljev u državni proračun u vrijednosti 566 milijuna eura. Time su priljevi od PDV-a, posebnih poreza i trošarina zaslužni za preko 80% prirasta prihoda od poreza.

Dio rasta nominalnih vrijednosti dijelom valja pripisati i rastu potrošačkih cijena. U uvjetima snažnog tržišta rada i nastavka rasta zaposlenosti ukupni doprinosi u središnjem državnom proračunu približili su se 1,1 mlrd. eura te su tako bili 10,5% viši u odnosu na isto razdoblje 2023.

Prema našim očekivanjima, na razini cijele 2024. godine očekujemo manjak konsolidirane opće države na razini 2,2% BDP-a što je nešto optimističnije od prognoza Europske komisije (-2,6% BDP-a u 2024.). Ipak, uz nastavak rasta gospodarske aktivnosti, relativni pokazatelj kretanja javnog duga nastavit će padati na razinu oko 60% BDP-a u 2024. što je u skladu i s prognozama EK.

Related Posts