Ramljak: Ispravci vezani uz potraživanje unutar grupe

Revizorsko izvješće pokazalo je da je u maloprodajnom dijelu Agrokora u prošloj godini ostvaren neto gubitak od 2,2 milijarde kuna, od čega u Konzumu 1,9 milijardi kuna, kazao je u četvrtak izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak , predstavljajući rezultate kompanija iz sastava tog koncerna.
U maloprodajnom segmentu revizija je obuhvatila Konzum i Tisak, a ukupan negativni efekt u 2015. i 2016. godini u tom segmentu iznosio je 2,5 milijardi kuna, kazao je Ramljak. U poljoprivredi – Belju, PIK-u Vinkovci i Vupiku – ostvaren je neto gubitak u 2016. godini od 300 milijuna kuna, a u prehrani, koja obuhvaća Ledo, Jamnicu, Zvijezdu i PIK Vrbovec, 700 milijuna kuna.

U razdoblju od 2015. i 2016. godine ukupni negativni efekt na neto dobit u poljoprivredi dosegnuo je 200 milijuna kuna, a u prehrani 1,4 milijarde kuna. Najznačajniji negativni utjecaj na dobit u 2016. čine rezervacije od 50 posto na međusobnim potraživanjima unutar Agrokor grupe, pokazalo je revizorsko izvješće.

Ramljak je kazao da opseg revizije Agrokora koji je napravio PricewaterhosuseCoopers (Pwc) obuhvaća 27 društava, koji su obveznici zakonske revizije u Hrvatskoj, 3 društva u Srbiji i 3 društva u BiH, pri čemu je obuhvaćeno 99 posto grupnog prihoda te 98 posto grupne dobiti za 2016. godinu.

“Zahvaljujući zaštiti koju društvima sada pruža zakon o postupku izvanredne uprave sa ciljem restrukturiranja i nastavka poslovanja, ovi izvještaji pripremljeni su po načelu neograničenosti poslovanja”, istaknuo je Ramljak, pojasnivši da je to važno, jer da nema tog zakona, financijski izvještaji bi doveli u pitanje buduću opstojnost cijele grupe i kompanija, odnosno trebao bi se otvoriti stečajni postupak.

Ukoliko bi se izvještaji pripremali na likvidacijskoj osnovi, na osnovi stečaja, gubitak vrijednosti po kompanijama bio bi puno veći, napomenuo je Ramljak.

Na novinskoj konferenciji koja je u tijeku, izvanredna uprava Agrokora prezentira najvažnije nalaze revidiranih financijskih izvješća za ključne pojedinačne kompanije u sastavu Agrokor grupe, s izuzetkom Agrokora d.d.

Iz Agrokora, naime, objavu revidiranog financijskog izvještaja Agrokora d.d. i revidiranog konsolidiranog financijskog izvještaja grupe Agrokor najavljuju za početak idućeg tjedna, a nakon što budu predstavljeni Privremenom vjerovničkom vijeću.

Što je rekao Ante Ramljak?

Počela je objava revidiranih financijskih izvješća za ključne kompanije koncerna, a iznosi ih izvanredni povjerenik Ante Ramljak.

Naglasio je da će prezentirati samo pojedinih kompanija sastavnica koncerna. Neće prezentirati konsolidirane podatke i da neće još uvijek prezentirati podatke za sam Agrokor d.d.

“Prije svega bih se htio zahvaliti svim ljudima koji su radili na izradi ovog izvješća, zaista nije bilo lako”, rekao je Ramljak na početku.

“Vi znate da je Agrokor kao grupa kompleksan sustav koji bio razmješan raznim odnosima i sve ovo nije bilo lako raspetljati u kratkom roku. Međutim, došli smo do rezultata za koje vjerujemo da su to sada realni rezultati koji odražavaju realnu vrijednost kompanije.”

Uz Ramljaka je i Ines Lozić, članica uprave Konzuma i Vlado Bošnjak, prvi Ramljakov savjetnik za financije. “Prezentirat ćemo revidirana izvješća kompanija u maloprodaji, poljoprivredi i prehrani: Tisak, Konzum, Belje, Vukip i PiK te Jamnica ROTO, Ledo i PiK Vrbovec.

Ugovor s PwC-om je potpisan 2. svibnja 2017. Revizija koje je proveo PwC obuhvaćala je 27 društava. “Neki od izvještaja sadrže značajne ispravke na izvještajima za 2015. i 2016. Da nije bilo ovog zakona financijski izvještaju bi doveli u pitanje buduću opstojnost cijele grupe i kompanije, to jest trebao bi se otvoriti stečajni postupak.”, govori Ramljak. Otkrio je da su neke stvari u 2015. bile krivo knjižene i neke stavke nepravilno vrednovane.

Neto rezultat, gubitak u maloprodaju svih kompaniji u diviziji maloprdaja iznosi 2,247 milijarde kuna u 2016. od čega Konzum i Tisak čine preko 95 posto gubitak.

Grupa poljoprivreda gubitak od 327 miljuna kuna, od čega skoro 80 posto čini PIK Vinkovci, dok je u grupi prehrana ostvaren gubitak od 741 milijun kuna.

Kad se pogledaju brojke iz 2015. godine, Konzum dobit od 235 milijuna kuna, no stvarni gubitak je milijardu i 407 milijuna kuna.”

Ramljak je kazao da je takvo ponašanje vjerojatno išlo godinama, ali da to nije rezultat zbog čega je Agrokor došao u ovu situaciju. “Konzum je imao gubitak iznad visine kapitala od 7,4 milijardi kuna – rekao je Ramljak i dodao da je u 2015. godini izvještavano da je Konzum imao pozitivan od 2,8 milijardi kuna, on je već tada imao više od 5 milijardi kuna gubitka iznad visine kapitala”, kazao je Ramljak.

“Ispravke vrijednosti imao je i Tisak. Neto 388 milijuna kuna u 2016. i njegov gubitak na kapitalu je 202 milijuna kuna.

Na kraju dolazimo do najbolje dijela kompanije, a to je divizija prehrane i to su najbolje kompanije, imaju dosta stabilno poslovanje i bez obzira na ispravke vrijednosti njihovo je poslovanje neupitno.

Ledo grupa je poslovala u 216. s 270 milijuna kuna, no ukupan kapital je 1,3 milijarde kuna. Morali smo napraviti neki ispravke, ali u odnosu na maloprodaju nisu toliko značajni. Da nije bilo tih ispravaka, većina ih dolazi od vrijednosnog usklađenja potraživanja unutar grupe.

Jamnica je poslovala, nakon ispravka, s gubitkom od 317 milijuna kuna u 2016. Kapital Jamnice je jako dobar, a većina minusa dolazi od otpisivanja prema Konzumu.

Kao što sam rekao, da nije bilo ovoga zakona revizor ne bi mogao ovo, bio bi “game over”, to jest – stečaj. Sada imamo dobru podlogu, dobru osnovu, dobre brojke, znamo osnovu. Prvih par mjeseci rezultati su jako dobri, u prvih devet mjesec Konzum pokazuje operativnu dobit i to nam daje nadu da ćemo do kraja godine imate sve kompanije u sustavu u dobrom poslovanju.”

 

Jamnica je u 2016. zabilježila gubitak prije oporezivanja od 255,6 milijuna kuna, koji je posljedica ispravka vrijednosti potraživanja od povezanih društava od 616,8 milijuna kuna, pokazuje konsolidirano revidirano financijsko izvješće koje je Jamnica objavila na Zagrebačkoj burzi.

Jamnica je u 2016. godini ostvarila ukupni prihod od 2,73 milijarde kuna, što je za 3 posto više nego godinu ranije, dok je operativna dobit, normalizirana za jednokratni efekt ispravka vrijednosti potraživanja povezanih društva, iznosila 306,1 milijun kuna i 17 je posto veća nego 2015, pokazuju konsolidirani revidirani rezultati te kompanije za prošlu godinu.

Za prošlu godinu Jamnica je iskazala gubitak prije oporezivanja od 255,6 milijuna kuna, nakon dobiti u godini ranije od 316,7 milijuna kuna. Iskazani gubitak posljedica je ispravka vrijednosti potraživanja od povezanih društava od 616,8 milijuna kuna, navodi se u izvješću.

Ispravak je proveden zbog neizvjesnosti naplate koja će ovisiti o ishodu nagodbe i cjelokupnom procesu restrukturiranja Agrokor grupe u postupku izvanredne uprave, kaže se u izvješću revizora na 74 stranice.

Alarmantna situacija u Konzumu

Vrijednost bilance Agrokorovih kompanija je smanjena za 13 milijardi kuna, rekao je Ramljak tijekom prezentacije revizorskog izvješća Agrokorovih kompanija Todorić rekao da je riječ o promjeni poslovne politike pa da je zbog toga došlo i do promjene računovodnih standarda, upitan je Ramljak nakon prezentacije revizorskog izvješća poslovanja Agrokorovih kompanija.

“Ja ne vidim uopće kako je moglo doći do promjene, on je rekao, poslovna politika. Ako se mijenja poslovna politika mijenjaju se računovodstveni standardi koji su međunarodno propisani… To je jednostavno nepotrebno komentirati. Mislim da to jednostavno nisu točne pretpostavke. Vi kad radite ovakvu reviziju, ja dopuštam da imate određeni okvir u kojem svatko od nas procijenjuje vrijednost boce i nikad se neće dogovoriti u lipu.

Računovodstvni sistemi daju određeni okvir, ali ako izađete iz njega onda nema veze s realnim vrijednostima, a ovdje se jednostavno nije pratilo računovodstvene standarde. Ja neću govoriti danas je li došlo do zakonskih nepravilnosti dok u ponedjeljak nećemo sve imati završeno.”

Tisak Grupa je u 2016. godini ostvarila je gubitak prije oporezivanja od 388 milijuna kuna, dok je gubitak za 2015. godinu iznosio 64,4 milijuna kuna, navodi se u revidiranom financijskom izvješću grupe objavljenom u četvrtak.

Konsolidirani poslovni prihodi Grupe su u 2016. iznosili 2,73 milijarde kuna, što je za 3,5 posto manje nego godinu ranije.

“Grupa je u 2016. godini ostvarila gubitak od 388 milijuna kuna, nakon čega je knjigovodstvena vrijednost kapitala i rezervi bila negativna u iznosu od 202 milijuna kuna. Kratkoročne obveze su veće od kratkoročne imovine za 330,9 milijuna kuna”, stoji u izvješću.

Prema financijskom izvješću, glavni rizik Grupe u nadolazećem razdoblju predstavlja stabilizacija i restrukturiranje operativnog poslovanja u kojem Grupa mora vratiti profitabilnost u maloprodajnom lancu, veleprodajnom segmentu te logističkom dijelu poslovanja.

Glavni fokus Uprave u maloprodajnom segmentu jest zatvaranje neprofitabilnih prodajnih mjesta, tj. optimizacija maloprodajne mreže te optimizacija asortimana. Jedno od značajnih zaokreta u poslovanju Grupe jest proširenje suradnje sa tvrtkama Philip Morris te Japan Tobacco International u kolovozu 2017. godine koji su uz British American Tobacco vodeći globalni proizvođači duhanskih proizvoda, čime se na policama maloprodajnih mjesta Tiska proširio asortiman cigareta.

Uprava matičnog Društva vjeruje da će tijekom primjene Zakona o postupku izvanredne uprave, poslovanje grupe biti stabilizirano kroz proces utvrđivanja nagodbe sa vjerovnicima tražbina te kroz provođenje restrukturiranja poslovanja grupe, stoji u izvješću.

Budući razvoj poslovanja grupe bit će usmjeren na optimizaciju maloprodajne mreže (zatvaranje neprofitablnih te otvaranje novih prodajnih mjesta, optimizaciju i unapređenje asortimana i usluga), optimizaciju i unapređenje veleprodaje (uvođenje novih asortimana) te na restrukturiranje logističkog dijela poslovanja s ciljem stvaranja sinergijskih učinaka i jačanja tržišne pozicije kako bi se u budućnosti ostvario veći rast prodaje i osigurala stabilna budućnost grupe. grupa treba posebnu brigu posvetiti racionalizaciji i kontinuiranoj brizi o troškovima i provođenju mjera ušteda s ciljem smanjenja rashoda, kaže se u izvješću.

Ledo Grupa je u 2016. godini zabilježila gubitak prije oporezivanja od 270 milijuna kuna, a na dan 31. prosinca 2016. Grupa je imala potraživanja od povezanih društava, članica grupe Agrokor, u ukupnom iznosu od 1,41 milijardi kuna, pokazuje konsolidirano revidirano financijsko izvješće koje je Ledo Grupa objavila na Zagrebačkoj burzi.

Poslovni prihodi Ledo grupe u 2016. godini iznose 2,181 milijardu kuna, dok su u 2015. iznosili 2,183 milijardi kuna.

Za prošlu godinu Ledo Grupa je iskazala gubitak prije oporezivanja od 270 milijuna kuna, nakon dobiti od godinu ranije od 262 milijuna kuna.

Ostvarenje poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, stoji u izvješću, iznosi 99,9 posto,što je za Ledo grupu odličan rezultat s obzirom na nepovoljne vremenske prilike. U 2016. godini izvršena je reklasifikacija troškova koji se odnose na troškove marketinga i unapređenja prodaje koji se direktno vežu na ugovore s kupcima sa kategorije troškova na umanjenje prihoda od prodaje.

Ova reklasifikacija rezultirala je padom poslovnih prihoda, kao i padom poslovnih rashoda, te nije imala utjecaja na krajnji rezultat. Zbog provedene reklasifikacije izvršeni su i prepravci izvještaja za prethodnu godinu.

Operativna dobit, ukoliko se izuzmu jednokratni troškovi vrijednosnih usklađenja i ulaganja, bilježi porast od 9 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 313,8 milijuna kuna.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Grupa je imala potraživanja od povezanih društava, članica grupe Agrokor u ukupnom iznosu od 1,41 milijarde kuna.

Uprava je, stoji u financijskom izvješću, zbog neizvjesnosti naplate koja će ovisiti o ishodu nagodbe u cjelokupnom procesu restrukturiranja Agrokor Grupe, provela adekvatni ispravak vrijednosti potraživanja za koje nije izvršena naplata do dana izrade izvještaja, što iznosi 550,7 milijuna kuna.

Jednokratni troškovi vrijednosnih usklađenja rezultiralo je gubitkom prije poreza u iznosu od 210,9 milijuna kuna. Normalizirana dobit prije oporezivanja bez utjecaja jednokratnih troškova iznosi 352,8 mililijuna kuna.

Zvijezda grupa u 2016. poslovala je s neto gubitkom od 146 milijuna kuna, nakon godinu dana ranije zabilježene dobiti do 25 milijuna kuna, pokazuje revidirano, konsolidirano financijsko izvješće kompanije predstavljeno u četvrtak na konferenciji za novinare izvanrednog povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka.

Konsolidirani poslovni prihodi Zvijezde lani su iznosili 873 milijuna kuna i bili su 2 posto manji nego u 2015., što je rezultat niže prosječne prodajne cijene i neznatno nižih prodanih količina.

Poslovni rashodi, pak, iznosili su 1,01 milijardu kuna te su bili 18 posto viši nego godinu ranije, zbog većih nabavnih cijena sirovina u odnosu na prethodnu godinu, no najvećim dijelom zbog vrijednosnog usklađenja internih potraživanja, kaže se u izvješću.

Jednokratni troškovi vrijednosnih usklađenja potraživanja od članica grupe Agrokor rezultirali su gubitkom prije poreza od 134,2 milijuna kuna u 2016. Normalizirana dobit prije oporezivanja bez utjecaja jednokratnih troškova iznosi 40,2 milijuna kuna.

Kako se, između ostalog, navodi u revizorskom izvješću, sve aktivnosti grupe temeljit će se na maksimalizaciji slobodnog novčanog tijeka, kao jednog od osnovnih preduvjeta budućeg poslovanja. Također, napominje se da će na razvoj grupe i ostvarenje planiranih ciljeva bitan utjecaj imati rezultat nagodbe u sklopu postupka izvanredne uprave.

Belje grupa prošlu je godinu završila s neto gubitkom od 45 milijuna kuna, dok je gubitak za 2015. iznosio 113 milijuna kuna, odnosno bio je za 68 milijuna kuna veći nego je objavljeno za tu godinu, podatak je iz revidiranog konsolidiranog godišnjeg izvješća koji je ta tvrtka objavila u četvrtak.

Poslovni prihodi Belje Grupe iznosili su prošle godine 1,62 milijarde kuna, a za 2015. nešto malo više od 1,65 milijardi, što je ‘prepravljena’ stavka i za oko 14 milijuna kuna manji prihod nego je to ranije bilo objavljeno za 2015. bilo

Po tim prepravcima, Belje Grupa je prošle godine ostvarila 30 milijuna kuna manje poslovne prihode nego 2015.

“Poslovni prihodi korigirani su temeljem neevidentiranih odobrenja koja se odnose na 2015. od 14 milijuna kuna”, napominje se u izvješću.

Prepravljeni su i poslovni rashodi, koji su za prošlu godinu iznosili 1,6 milijardi kuna, dok su za 2015. iznosili 1,66 milijardi, odnosno bili su za oko 38 milijuna kuna viši nego je ranije bilo objavljeno za 2015..

“Prepravak poslovnih rashoda najvećim dijelom odnosi se na korekciju precijenjene vrijednosti zaliha i kratkotrajne biološke imovine (21 milijun kuna) te neevidentiranog rashoda temljem isknjiženja zemljišta predanih RH (11 milijuna kuna)”, navodi se u izvješću.

Ukupne obveze Belje grupe sa zadnjim danom prošle godine iznosile su 1,8 milijardi kuna, od čega su dugoročne bile 155 milijuna kuna, a kratkoročne 1,67 milijardi kuna.

Navodi se i da je neto imovina Grupe pozitivna i iznosi 1,3 milijarde kuna.

Po podacima iz izvješća, obveze prema dobavljačima krajem prošle godine iznosile su ukupno 279,5 milijuna kuna, što je za oko 35 milijuna kuna više nego su bile krajem 2015., a najveći dio toga od 223 milijuna kuna su obveze prema dobavljačima u zemlji.

Od ukupnih 37,8 milijuna kuna obveza prema dobavljačima-društvima članicama Agrokor grupe, najviše ili 27 milijuna Belje duguje Agrokor trgovini, a uz te ima još i 373,3 milijuna kuna obveza po mjenicama i regresnom pravu.

U sklopu izvješća priložena je i odluka Uprave Belja, koju potpisuje predsjednik Uprave Davor Bošnjaković, a kojom se glavnoj skupštini predlaže da se “gubitak za 2016. od 41,4 milijuna kuna pokrije na teret rezultata budućih razdoblja”.

Konzum je u prošloj godini poslovao s gubitkom od 1,85 milijardi kuna, dok su poslovni prihodi najvećeg hrvatskog maloprodajnog lanca iznosili 10,5 milijardi kuna, što je oko 100 milijuna više nego godinu dana prije, pokazalo je u četvrtak objavljeno revizorsko izvješće.

Ukupni rezultat Konzuma je negativan, ali to ne znači da je Konzum operativno loše poslovao, istaknuo je izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak tijekom prezentacije revidiranih financijskih izvješća pojedinih kompanija u Agrokoru, dodavši da ne treba stvarati dodatnu nervozu kod zaposlenika.

Naveo je i da je Konzum u prvih devet mjeseci ove godine iskazao operativnu dobit te da mu se promet vraća na razinu prošlogodišnjeg.

No, negativan rezultat za 2016. je rezultat koji se godinama skupljao i sada konačno izlazimo s točnim rezultatima, naveo je Ramljak.

Prema izvješću, koje je sastavio PricewaterhosuseCoopers (PwC), prihodi i dobit Konzuma iz 2015. godine prepravljeni su zbog, kako se objašnjava, iskazivanja neevidentiranih troškova koji se odnose na tu godinu.

Tako je, prema revidiranom izvješću, u 2015. godini kompanija zabilježila gubitak od 1,4 milijarde kuna, dok je svojedobno bilo objavljeno da je taj trgovački lanac poslovao s dobiti od 235 milijuna kuna.

Prihodi Konzuma iznosili su, pak, u 2015. godini 10,44 milijarde kuna, dok je svojedobno objavljeno da su iznosili 14,6 milijardi kuna.

Poslovni rashodi Konzuma iznosili su, pak, lani 11,6 milijardi, a u godini prije 10,7 milijardi kuna. To su, naime, prepravljeni rashodi za 2015. godinu, dok je svojedobno objavljeno da su 2015. godini poslovni rashodi iznosili 14,1 milijardu kuna.

Najveći ispravak vrijednosti kod Konzuma je kod vrijednosti udjela i poslovanja Idee u Srbiji, koja je 2014. prepuštena bez naknade Mercatoru, a još se uvijek ta vrijednost, viša od 3 milijarde kuna, vodi u knjigama kod Konzuma, kazao je Ramljak.

Istaknuo je i da je kod Konzuma kapital u 2016. bio negativan 7,416 milijardi kuna.

Na današnjoj novinskoj konferenciji izvanredna uprava Agrokora prezentirala je najvažnije nalaze revidiranih financijskih izvješća za ključne pojedinačne kompanije iz sastava Agrokor grupe, s izuzetkom Agrokora d.d.

Iz Agrokora, naime, objavu revidiranog financijskog izvještaja Agrokora d.d. i revidiranog konsolidiranog financijskog izvještaja grupe Agrokor najavljuju za početak idućeg tjedna, a nakon što budu predstavljeni Privremenom vjerovničkom vijeću.

PIK Vinkovci Grupa je u prošloj godini zabilježila gubitak prije oporezivanja od 233 milijuna kuna, nakon gubitka od 72 milijuna kuna u godini ranije, pokazuje konsolidirano revidirano financijsko izvješće objavljeno u četvrtak.

Poslovni prihodi Grupe prošle su godine iznosili 519 milijuna kuna, te su bili 16 posto veći nego u 2015. S druge strane, poslovni rashodi bili su 710 milijuna kuna, odnosno za 51 posto veći nego u 2015. godini.

Povećanje prošlogodišnjih poslovnih rashoda, navodi se u izvješću, najvećim je dijelom rezultat provedenih vrijednosnih usklađenja zajmova i potraživanja od društava Agrokor Grupe u iznosu od 188 milijuna kuna te umanjenja vrijednosti goodwilla za 39 milijuna kuna.

Ukupan iznos potencijalnih obveza PIK Vinkovaca po osnovi sudužništva i jamstava zadnjeg dana 2016. godine iznosila je 20,7 milijardi kuna.

“Sva jamstva koja je društvo izdalo odnose se na društva koncerna Agrokor. Riječ je uglavnom o jamstvima po kreditima i drugim financijskim instrumentima koja su korištena u svrhu financiranja cijelog koncerna, pa i samog društva, što je rezultiralo rastom i razvojem i Koncerna i njegovih članica, a koristi kroz sinergijski učinak bile su vidljive u svim segmentima poslovanja”, navodi se, između ostalog u izvješću.

U poljoprivrednom sektoru Agrokora, koje obuhvaća Belje, PIK Vinkovce i Vupik, ostvaren je lani neto gubitak od 300 milijuna kuna.

You may also like

0 comments