Pročitajte koja su današnja imenovanja bila na vladi

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada RH imenovala je Miru Škrgatića zamjenikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Antu Babića zamjenikom ministrice socijalne politike i mladih, Tomislava Ivića zamjenikom ministra obrane, Lea Preleca zamjenikom ministra gospodarstva, a Marija Turaliju zamjenikom ministra poduzetništva i obrta, priopćila je Vlada u četvrtak.

Zamjenikom ministra zaštite okoliša i prirode, Vlada je imenovala Marija Šiljega, zamjenikom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Hrvoja Šlezaka, a zamjenikom ministra zdravlja Ivana Bekavca. Baricu Novosel imenovala je zamjenicom ministra pravosuđa, Sonju Bošnjak zamjenicom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Sandra Nižetića zamjenikom ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Daglas Koraca razriješen je dužnosti zamjenika ministra turizma, a novim je zamjenikom imenovan Robert Pauletić.

Vlada je pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture imenovala Gorana Šarina. Razriješila je dosadašnjeg pomoćnika ministrice socijalne politike i mladih Hrvoja Sadarića, a pomoćnicom ministrice imenovala Dianu Topčić Rosenberg te Josipa Masnića imenovala pomoćnikom ministrice.

Pomoćnikom ministra kulture Vlada je imenovala Blaža Žilića. Irina Zupan imenovana je pomoćnicom ministra zaštite okoliša i prirode. Pomoćnikom ministra graditeljstva i prostornog uređenja Vlada je imenovala Milana Rezu. Pomoćnicom ministra pravosuđa imenovana je Vedrana Šimundža-Nikolić. Ivan Glušac i Božica Lapić razriješeni su dužnosti pomoćnika ministra turizma. Novim pomoćnicama ministra turizma Vlada je imenovala Oliveru Shejbal i Martinu Jantol.

Vlada je ministra financija Zdravka Marića imenovala guvernerom Republike Hrvatske u svjetskim i europskim novčarskim institucijama: Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Multilateralnoj agenciji za osiguranje investicija, Europskoj banci za obnovu i razvoj, Inter-američkoj banci za razvoj i Europskoj investicijskoj banci.

Ministar financija Zdravko Marić imenovan je nacionalnim koordinatorom za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora. Također, Vlada je ministra financija Zdravka Marića imenovala Dužnosnikom nadležnim za akreditaciju.

Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika i članove Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Borisa Lalovca, Srđana Gjurkovića i Ivu Jelušića i imenovala Zdravka Marića novim predsjednikom Uprave po položaju te članovima koji su po položaju predsjednici Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora te saborskog Odbora za gospodarstvo Gorana Marića i Domagoja Ivana Miloševića.

Radi isteka mandata, razriješeni su dosadašnji članovi Muzejskog vijeća Hrvatskog povijesnog muzeja Stjepan Ćosić, Miroslav Gašparović i Vinko Ivić, a imenovani novi članovi Muzejskoga vijeća Ivo Banac, Vladimir Geiger i Zdenko Radelić.

Vlada je za člana koji će zastupati Vladu Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o. odredila ministra poljoprivrede Davora Romića. Radi odlaska na novu dužnost, Vlada je razriješila glavnog inspektora obrane general pukovnika Mirka Šundova, s danom 29. veljače. Vlada je razriješila dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Miljenka Fičora i imenovala novu članicu Upravnog vijeća po položaju, kao Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje, Ivanu Jakir-Bajo.

Vlada je razriješila dosadašnjeg povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marijana Vukovića i imenovala novog povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Kalnik Borisa Sabolića.

You may also like

0 comments