Prihodi od koncesijskih naknada milijardu i pol kuna

Prihod od koncesijskih naknada u državnom i proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave iznosio je u 2016. godini 1,534 milijarde kuna, dok je godinu dana prije bio 1,837 milijardi, navodi se u izvješću o provedenoj politici koncesija u prošloj godini.
U izvješću Ministarstva financija, koje je Vlada prihvatila u srijedu, navodi se i kako je u Registru koncesija, u kojem su evidentirani svi ugovori od ustroja tog registra, 31. prosinca 2016. ukupno bilo 9.182 aktivna ugovora, što je 82 ugovora manje u odnosu na isti dan prethodne godine.

Najveći broj ugovora odnosi se na ugovore za obavljanje zdravstvene djelatnosti, 47,76 posto, i na područje rudarstva, 15,03 posto. U izvješću se navodi i kako je 31. prosinca 2016. ukupan dug po dospjelim nepodmirenim obvezama za koncesije iznosio 184,6 milijuna kuna, dok je godinu dana prije bio 177,2 milijuna kuna.

Navodi se i kako se očekuje da će provedba novoga Zakona o koncesijama pozitivno utjecati na povećanje prihoda kako državnog tako i proračuna na lokalnoj razini, ali i povećanim aktivnostima davatelja koncesija u ovom području.

Novim zakonskim okvirom, koji je usvojen u srpnju 2017., stvoreni su preduvjeti za jačanje efikasnosti sustava i politike koncesija jačanjem uloge Carinske službe ministarstva nadležnog za financije, koja će osigurati provedbu učinkovitog i efikasnog obavljanja nadzora u sustavu koncesija, navodi se u izvješću.

Dodaje se da su tim zakonom jasno propisani postupci poduzimanja mjera naplate pokretanjem postupka prisilne naplate aktiviranjem instrumenata osiguranja i drugim inspekcijskim aktivnostima u slučaju uočavanja nelegalnog korištenja koncesijskog dobra ili korištenjem dobra izvan područja koncesije.

Cjelokupni proces nadzora i kontrole postupka naplate naknade za koncesiju koji se obavlja u nadležnosti Carinske uprave rezultirat će povećanjem prihoda od naknada za koncesije, navodi se u izvješću.

Dodaje se da je aktivna politika koncesija, među ostalim, utjecala na smanjenje eventualnih nepravilnosti i neurednosti izvršavanja ugovorenih obveza koncesionara. “Ministarstvo financija u budućem razdoblju očekuje i rast prihoda s osnova koncesijskih naknada, ali i drugih prihoda koji su usko vezani uz svaki novi realizirani investicijski projekt iz područja koncesija”, navodi se u izvješću.

329 slučajeva pranja novca proslijeđeno nadležnima

Ministar financija Zdravko Marić predstavio je na sjednici Vlade i izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2016. godinu, koje je Vlada prihvatila. Ured je u 2016. godini otvorio ukupno 472 predmeta sa sumnjom na pranje novca i na financiranje terorizma. Od toga je, kazao je Marić, 329 slučajeva proslijeđeno nadležnim tijelima – policiji, DORH-u i USKOK-u. Izdane su, istaknuo je, 83 blokade od strane Ureda bankama za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija u iznosu od 63,5 milijuna kuna.

You may also like

0 comments