Prihodi i dobit Janafa opali

Ali veći od planiranih
Jadranski naftovod dioničko društvo u 2019. godini ostvaruje značajne poslovne rezultate. Ukupni prihodi ostvareni u 2019. godini su za 8,6% manji od ostvarenih u prethodnoj godini a u odnosu na planirane prihode veći su za 2,8%.

Ostvareni prihodi od skladištenja nafte, u iznosu od 174.117 tisuća kuna, čine 26,3% prihoda od temeljne djelatnosti. Prihodi od skladištenja nafte bilježe povećanje od 10,6% u odnosu na prethodnu godinu i za 6,2% u odnosu na plan zbog povećanja obujma djelatnosti i višeg ostvarenog prosječnog tečaja USD tijekom 2019. godine. Prihodi od skladištenja derivata, u iznosu od 100.627 tisuća kuna, čine 15,2% prihoda od temeljne djelatnosti. Prihodi od skladištenja derivata veći su za 11,8% od prošlogodišnjih i za 10,9% od planiranih.

Prihodi od transporta nafte, u iznosu od 388.236 tisuća kuna, čine 58,6% prihoda od temeljne djelatnosti Društva. Prihodi od transporta nafte manji su za 16,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za9,0% u odnosu na plan zbog manjeg transporta nafte kako za domaće tako i za inozemne kupce jer su tijekom 2019. godine obavljani remonti u svim rafinerijama na trasi Jadranskog naftovoda.

Iznos ostvarene dobiti tekuće godine dioničkog društva Jadranski naftovod od 319.819 tisuća kuna, manji je za 13,7% od ostvarene dobiti u istom razdoblju prethodne godine, a veći za 26,2% od plana. Nakon umanjenja ostvarene dobiti za obračunati iznos poreza na dobit, preostaje neto dobit u iznosu od 261.910 tisuća kuna koja je za 13,8% manja od prošlogodišnjeg ostvarenja te za 26,0% veća od planirane. Kao i prethodnihgodina, i u 2019. godini ostvaren je pozitivni novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (359.173 tisuće kuna), što je omogućilo financiranje investicija isključivo iz vlastitih sredstava.

Ukupno poslovanje u 2019. godini financirano je vlastitim novčanim sredstvima, uz dodatna ulaganjaslobodnih novčanih sredstava s ciljem ostvarenja maksimalno mogućih prinosa uz prihvatljive ili vrlo malerizike. Inače, Društvo se od valutnog rizika štiti provođenjem usvojene interne Politike kojom se definira upravljanje financijskim rizicima. U 2019. godini u novu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu uloženo je 408.603 tisuće kuna, a u održavanje postojeće imovine uloženo je 43.774 tisuća kuna.

You may also like

0 comments