Predstavljena knjiga Željka Rohatinskog “Time and Economics: The Concept of Functional Time”

Knjiga Željka Rohatinskog “Time and Economics: The Concept of Functional Time” (Vrijeme i ekonomija: Koncept funkcionalnog vremena), koju je objavio jedan od najvećih svjetskih akademskih izdavača Palgrave Macmillan, predstavljena je u utorak u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU).
Profesorica na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu i recezentica knjige Marijana Ivanov je kazala da knjigu jedinstvenom čini specifičan koncept povezivanja znanja iz moderne fizike, filozofije i ekonomije.

Kroz komparativnu analizu i nadogradnju stavova najvećih autora klasične ekonomske teorije, knjiga daje značajan doprinos analizi, kako razvoja ekonomske misli kroz povijest, tako i onog što je još važnije, njenih perspektiva u budućnosti, navela je.

“U kontekstu toga, knjiga, uvodeći koncept funkcionalnog i relativnog ekonomskog vremena, otvara prostor za unapređenje postojećih ekonomskih analiza”, ustvrdila je Ivanov.

Kako naglašava, jedan od motiva objavljivanja knjige je i nemogućnost ekonomskih teorija i analiza da ponude odgovore na događaje vezane uz razvoj globalne financijske krize 2008. godine, a potom i “sekularne stagnacije”.

Naime, izvorna ideja autora iznesena u ovoj knjizi datira još s kraja 80-ih godina prošlog stoljeća, kada je izradio i obranio doktorsku disertaciju, a iako je od tada prošlo tri desetljeća, ekonomska znanost još uvijek nije učinila otklon od pristupa apsolutnog vremenskog prostornog univerzuma. Ivanov stoga naglašava da je poseban znanstveni doprinos knjige taj što u ekonomsku analizu uvodi koncept vremena kao relativne kategorije.

Ivanov zaključno smatra da ova knjiga zaslužuje i otvara prostor za nominaciju autora za dodjelu Nobelove nagrade iz područja ekonomije.

Bivši guverner Hrvatske narodne banke, Rohatinski je 1988. godine obranio doktorski rad na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a kako je naveo, njegov interes tada je također zaokupljalo pitanje može li se govoriti o “ekonomskom vremenu” kao faktoru koji izravno utječe na modalitete odvijanja ekonomske aktivnosti pojedinaca i društva u cjelini.

Iako se u međuvremenu činilo da je ekonomska znanost pronašla vjerodostojne odgovore na gotovo sva ključna ekonomska pitanja modernog društva, financijska kriza iz 2008. godine je pokazala da tome nije tako.

Čitajući s tog aspekta disertaciju napisanu prije mnogo godina, Rohatinski je rekao kako je uvidio da u njoj ima razmišljanja koja još uvijek mogu biti aktualna, odnosno da u reinterpretaciji početnih premisa i ključnih postavki klasične političke ekonomije ima elemenata inspirativnih i za buduća istraživanja.

To, kao i dva u međuvremenu objavljena rada ekonomista Paula Krugmana i Peter A. Diamonda, dalo mu je poticaj da stari rad uz pomoć svojih suradnika pretoči u knjigu.

“Osnovno što sam naučio kroz cijelo vrijeme bavljenja ovom temom je da u ekonomiji, kao i u vjerojatno mnogim drugim područjima, ništa nije univerzalno, apsolutno i nepromjenjivo. Ništa nije isključivo egzogeno determinirano, sve bitno oblikujemo mi sami, uključujući vrijeme”, poručio je Rohatinski. (Agencije)

You may also like

0 comments