Predstavljen prvi svezak Enciklopedije Matice hrvatske

Prvi od planirana četiri sveska “Enciklopedije Matice hrvatske – Iz književne, kulturne, društvene i političke povijesti Hrvatske 1842 – 2014”, koji obuhvaća imena i nazivlje od A do G, a čiji je glavni urednik Igor Zidić, predstavljen je u srijedu u palači Matice hrvatske u Zagrebu.

Predsjednik Matice hrvatske akademik Stjepan Damjanović istaknuo je da je Matica od svoga osnutka uvijek morala širiti poglede i razbijati predrasude. “Vrlo često je u povijesti na sebe preuzimala političke zadaće”, rekao je dodavši kako je kulturno djelovala na području knjižne djelatnosti. Ocijenio je da Matica upravo zbog toga ima dovoljnu logističku potporu za rad na svojoj enciklopediji te podsjetio kako je Zidić 2006. godine predložio izradbu Enciklopedije Matice hrvatske. Istaknuo je da su u prvom svesku na 815 stranica o pojavama, imenima te kulturnim i društvenim procesima pisala 54 autora.

Recenzent akademik August Kovačec rekao je kako je riječ o tematskoj enciklopediji koja obrađuje djelovanje Matice hrvatske na kulturnom i političkom području. Posebna važnost data je hrvatskom kulturnom identitetu, napomenuo je Kovačec te dodao da svaka enciklopedija zastupa određene interese.

Ovo je, istaknuo je, reprezentativno enciklopedijsko izdanje o djelovanju i djelatnosti Matice hrvatske, koja je u teškim trenutcima hrvatske državnosti nadomještala rad državnih ustanova.

Kovačec je napomenuo kako su “matičari” i u teškom razdoblju sedamdesetih i osamdesetih godina, kada je Matici hrvatskoj bio zabranjen rad, zastupali i promicali vrijednosti Matice hrvatske. “Mi ne možemo očekivati da o djelatnosti Matice hrvatske piše netko drugi”, rekao je Kovačec i upitao, možete li zamisliti kako bi izgledala matičina Enciklopedija da se o njezinu radu pisalo u Beču, Pešti, Rimu ili Beogradu.

Istaknuo je da se hrvatskom arhivskom, povijesnom i književnom građom još manipulira te dodao da se na kraju potroše sve ideologije i politike, za razliku od znanosti i kulture koje ne gube svoje vrijednosti bez obzira na vrijeme u kojem su nastajale. O tome upravo svjedoči ova Enciklopedija, rekao je Kovačec.

Urednik Enciklopedije Ivica Matičević ustvrdio je kako je ovo urednički i suradnički najautorskija enciklopedija, dok je glavni urednik Igor Zidić istaknuo kako ove Enciklopedije ne bi bilo da nije bilo ljubavi za Maticu i za Hrvatsku, što ujedno znači, istaknuo je, i ljubav za svijet. Prijevodom svjetskih klasika Matica je držala hrvatski korak sa svijetom, dodao je Zidić.

Napomenuo je da su u izradbi Enciklopedije poštovali autorsku samostalnost pa su tekstovi u Enciklopediji zadržali stilove svojih autora, što omogućuje čitanje Enciklopedije kao autorskoga djela. Osim pojmova, u dodatku prvoga sveska “Enciklopedije Matice hrvatske – Iz književne, kulturne, društvene i političke povijesti Hrvatske 1842 – 2014” objavljena je građa za povijest Matice hrvatske, odnosno popis članova upravnih tijela Matice od 1842. do 2014.

You may also like