Home Politika Predstavljen projekt povezivanja lokalnih jednica na županijski Informacijski sustav

Predstavljen projekt povezivanja lokalnih jednica na županijski Informacijski sustav

by Marijan Opacak

Projekt povezivanja jedinica lokalnih samouprava na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije za brže i lakše korištenje podataka iz prostorno-planske dokumentacije, predstavljen je u srijedu u županijskom Zavodu za prostorno uređenje u Rijeci.

Županijski Zavod za prostorno uređenje je za područje Primorsko-goranske županije izradio Informacijski sustav prostornog uređenja koji se koristi kod izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje.

Taj sustav omogućava izravan i neposredan uvid u kartografske prikaze prostornog plana županije, prostornih planova uređenja općina ili gradova, urbanističke i detaljne planove uređenja prikazane na ortofoto planovima, katastarskim planovima ili topografskim kartama.

Ravnatelj Zavoda Adam Butigan rekao je da su u osnovi  tog Informacijskog sustava  prostorni planovi, kojih je u županiji 707. Obrađeni su i strukturirani tako da se mogu koristiti u Informacijskom sustavu, primjerice u županijskom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša gdje se koriste za izdavanje građevinskih, urbanističkih i drugih dozvola.

Informacijski sustav bit će koristan i građanima kako  bi oni, ako se to omogući, mogli informacije o stanju prostorno-planske dokumentacije iz sustava dobivati izravno ili u jedinicama lokalne samouprave, rekao je Butigan. Prostorno-planska dokumentacija  važna je i za investicije i novogradnje, dodao je.

Obveza izrade Informacijskog sustava prostornog uređenja propisana je Zakonom o prostornom uređenju te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja. Sustav se temelji na podacima koji su obrađeni u GIS bazama usvojenih prostornih, urbanističkih i detaljnih planova uređenja na području županije i podacima obrađenima u aktima prostornog uređenja i gradnje, koji se izdaju u županijskom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Informatičko povezivanje JLS na županijski informacijski sustav prostornog uređenja u dijelu koji se odnosi na prostorno-plansku dokumentaciju je nadogradnja postojećih rješenja pojedinih lokalnih jedinica, ali i cjelovito rješenje za one koje nemaju razvijene svoje sustave. Takvim povezivanjem povećat će se učinkovito korištenje podataka, unaprijediti suradnja i kvaliteta upravljanja prostorom županije, kao i dinamika poslovnih procesa te smanjiti troškovi. rečeno je.

(Agencije)

Related Posts