Pravda spora, ali dostižna, mirovine i za rad u getu

Onaj koga su nacisti zatvorili u geto ima pravo na mirovinu, odlučio je Savezni ustavni sud 1997. godine. 18 godina kasnije Poljaci kojima je to pravo priznato napokon će dobiti svoj novac.

Osobe koje su preživjele geto, a koje žive u Poljskoj od ovoga ponedjeljka (1.6.2015.) će za svoj rad u getu, dobijati mirovinu. Time je, 18 godina nakon što je Savezni socijalni sud izrekao presudu po kojoj osobe koje su preživjele geto imaju pravo na penziju, prevladana i posljednja prepreka. Za mnoge je to prekasno. Njemačko mirovinsko osiguranje pretpostavlja da u Poljskoj još uvijek živi 1.110 osoba koje imaju pravo na ovakvu mirovinu. Podnositelji zahtjeva za mirovinu iz Poljske dobit će sve zaostale mirovine od 1997. godine. Poljska je zadnja zemlja u kojoj će osobe koje su preživjele geto dobiti ovakve mirovine. Njemačka i Poljska su 1975. godine, naime, bile potpisale sporazum prema kojemu takve osobe moraju zatražiti mirovinu u zemlju u kojoj žive. Međutim, 2014. godine su ove dvije zemlje postigle dogovor po kojemu su mirovine za rad u getu izuzetak.

Mirovine za rad u getu su nešto drugo od odštete za prisilni rad o čemu se također raspravljalo od 1990-ih godina. Ipak, na kraju je postignut dogovor i odšteta je isplaćena. U ovom slučaju se radi o pravu na mirovinu za sve poslove obavljene “vlastitom voljom i s novčanom naknadom”, kako je formulirano na internetskoj stranici Njemačkog mirovinskog osiguranja. Ovdje se misli na poslove koje su stanovnici geta radili za novac, životne namirnice pa makar i za tanjur juhe. Savezni socijalni sud je 1997. godine izrekao presudu po kojoj jedna osoba iz Lođa, koja je preživjela geto, ima pravo na mirovinu za vrijeme dok je bila primorana živjeti u getu. Kako u getima, naravno, nisu bili otvarani i vođeni osobni mirovinski računi, a ni plaća nije uvijek bila isplaćivana u novcu nego samo u bonovima za hranu, dugo vremena je bilo nejasno koliku će tko dobivati mirovinu. Nakon izricanja presude prošlo je još pet godina dok nije usvojen zakon koji omogućuje isplatu ovakvih mirovina. A tek 2009. je Savezni socijalni sud donio presudu prema kojoj svaka osoba koja je radila u getu ima pravo na mirovinu bez obzira radila ona za novac ili samo za tanjur juhe. Za visinu mirovinu je presudno vrijeme koje je neka osoba provela u getu. Zbog toga iznosi mogu u znatnoj mjeri varirati, od manjih dvoznamenkastih do troznamenkastih svota. Ove posebne ratne mirovine će isplaćivati Njemačko mirovinsko osiguranje – kao i sve druge državne mirovine, a ukupno ih trenutno širom svijeta dobija 56.000 preživjelih. (DW.de)

You may also like