Porezna uprava objavila u petak pozive za plaćanje poreza

Porezna uprava objavila je u petak da je u primjeni posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu uputila pozive poreznim obveznicima za koje je prepoznala da mogu ostvariti određena prava, ali i onim koji moraju ispuniti određene porezne obveze.

Naime, Porezna će uprava, temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak, u ovoj godini po prvi put primijeniti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu.  U skladu s tim, Porezna uprava će do 30. lipnja, na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, poreznim obveznicima obuhvaćenim posebnim postupkom, dostaviti privremeno porezno rješenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak te razlici za uplatu ili povrat poreza. Na dostavljeno rješenje porezni obveznici mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja.

Građani koji su obuhvaćeni posebnim postupkom, povrat preplaćenog poreza na dohodak po godišnjem obračunu mogu očekivati u prvoj polovici kolovoza, najavljuju iz Porezne uprave.  Pritom ističu kako je preduvjet za provedbu posebnog postupka da Porezna uprava raspolaže svim podacima potrebnim za utvrđenje iznosa ukupnog godišnjeg dohotka te iznosa poreznih olakšica na temelju kojih porezni obveznik može ostvariti pravo na umanjenje godišnje obveze poreza na dohodak.  “Za najveći dio poreznih obveznika Porezna uprava raspolaže svim potrebnim podacima za utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak te će se u tim slučajevima posebni postupak provesti sveobuhvatno i pravovremeno”, navodi se u priopćenju koje je Porezna uprava objavila na svojim internet stranicama.

Napominje se i kako je princip rada Porezne uprave da kroz edukativno djelovanje poziva porezne obveznike na dobrovoljno ispunjenje obveza, ali i da ih upozorava na mogućnost ostvarivanja određenih prava.  Stoga je Porezna uprava, u primjeni posebnog postupka uputila pozive poreznim obveznicima za koje je prepoznala da mogu ostvariti određena prava, ali i onima koji moraju ispuniti određene porezne obveze. Tako su ovih dana upućeni pozivi onim poreznim obveznicima za koje su poreznici, na temelju godišnjih obračuna prethodnih godina, utvrdili da koriste određene porezne olakšice po godišnjem obračunu. Cilj je tih poziva da građani koji i za 2015. godinu žele koristiti takvu poreznu olakšicu prijave samo navedenu činjenicu Poreznoj upravi do 29. veljače 2016.

Pravovremenom prijavom takve činjenice, kojom Porezna uprava ne raspolaže u svojim evidencijama, omogućuje se provedba posebnog postupka u zakonskim rokovima, što za porezne obveznike znači i pravovremeni povrat razlike za povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak. Ovi pozivi za porezne obveznike upućeni su sa svrhom da se prepoznati porezni obveznici upoznaju s pravima koje mogu ostvariti, objašnjavaju iz Porezne uprave. Pozivi su upućeni i poreznim obveznicima koji moraju ispuniti određene porezne obveze.  Pritom se objašnjava kako porezni obveznici, hrvatski rezidenti koji ostvaruju oporezive ili neoporezive primitke izvan Hrvatske na temelju tih primitaka imaju određene porezne obveze koje moraju ispuniti dolaskom u Poreznu upravu.  “U određenim slučajevima radi se o obvezi plaćanja poreza na dohodak, a ponekad o uređivanju statusa poreznog obveznika (primjerice prijava visine stipendije koja se ostvaruje izvan Republike Hrvatske, s obzirom da o navedenom primitku ovisi mogućnost priznavanja statusa uzdržavanog člana, a što se isto provjerava prilikom ostvarivanja stipendije u Republici Hrvatskoj).

U tom dijelu posebno napominjemo da porezni propisi, koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, propisuju da nitko ne plaća porez po istoj osnovi dva puta (u tuzemstvu i inozemstvu)”, objašnjavaju poreznici. Dodaju i kako razmjena podataka provedena primjenom pripadajućih direktiva EU, omogućuje da Porezna uprava dobije određena saznanja o ostvarivanju primitaka svojih rezidenata, a po dobivenim saznanjima porezne uprave provode postupke utemeljene na nacionalnom zakonodavstvu.

Iz Porezne uprave ističu da su “svim prepoznatim poreznim obveznicima, koji nisu uredili svoji porezni status glede takvih primitaka, uputili pozive da to učine u ostavljenom roku”. U postupku ispunjenja svojih obveza ili traženja prava, porezni obveznici dužni su dostaviti minimalnu dokumentaciju kojom nedvojbeno dokazuju činjenice koje navode, a o kojoj se dokumentaciji radi ovisi o svakom pojedinačnom slučaju. Iz Porezne također ističu kako svi porezni obveznici moraju ispunjavati iste obveze te ostvarivati ista prava, nevažno ostvaruju li primitke u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.  “Dostava poziva na ispunjenje porezne obveze kontinuirana je praksa u radu Porezne uprave, a svi porezni obveznici sve dodatne informacije mogu ostvariti u za njih nadležnim ispostavama Porezne uprave prema njihovom prebivalištu”, zaključuje se u priopćenju.

You may also like

0 comments