Pogoršana kretanja vanjskotrgovinske razmjene

RBA Analize
Nakon porasta u lipnju, posljednji podaci DZS-a za srpanj zabilježili su povratak godišnjih stopa rasta izvoza i uvoza robe negativnim vrijednostima.

Promatrano u eurima, ukupna vrijednost plasirana na inozemna tržišta na godišnjoj se razini smanjila za 15,7%. S druge strane, u Hrvatsku je uvezeno 15,9% manje roba u odnosu na srpanj prošle godine. Uz izvoz od 1,354 mil. te uvoz od 1,992 mil. kuna, manjak u robnoj razmjeni iznosio je 638 milijuna kuna što je 16,3% niže na godišnjoj razini. Promotrimo li pokrivenost uvoza izvozom u srpnju, zabilježeno je godišnje povećanje s 67,8% na 68,0%.

Promotrimo li kumulativno od siječnja do srpnja, također je nastavljen pad vanjskotrgovinske razmjene. Promatrano u eurima, u prvih sedam mjeseci godine evidentiran je pad izvoza od 8,3% uz istodoban pad uvoza od 12,7% u odnosu na isto razdoblje lani. Pri takvim je kretanjima vanjskotrgovinski saldo u prvih sedam mjeseci godine bio niži za 19,2% u odnosu na isto razdoblje lani s zabilježenim manjkom od 4,90 mlrd. eura. Istodobno, razina pokrivenosti uvoza izvozom u promatranom razdoblju iznosila je 62,7%.

Analizom među sektorima SMTK (Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija) te usporedbom s istim razdobljem prošle godine, najveći doprinos padu izvoza u prvih sedam mjeseci godine došao je od razmjerno snažnog pada u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva gdje je zabilježen 16,5-postotni pad vrijednosti izvoza iskazan u eurima. Promatrano prema sektorima, s najsnažnijim padom izvoza u promatranom razdoblju slijede Proizvodi svrstani prema materijalu (-7,1%) te Razni gotovi proizvodi (-7,4%). S druge strane, najveći doprinos padu uvoza u istom razdoblju došao je također od pada u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva (-20,0%) nakon kojeg slijedi, iako s većim postotkom pada ali manjim udjelom u strukturi, Mineralna goriva i maziva (-31,7%) te na kraju Proizvodi svrstani prema materijalu (-10,2%).

Naposljetku, analizom među državama, izvozne transakcije s državama EU u prvih su sedam mjeseci godine porasle za 1,8% dok je uvoz pao za 3,2% u odnosu na isto razdoblje lani. Uz vrijednost izvoza od 5,76 mlrd. eura i vrijednost uvoza od 10,54 mlrd. eura, deficit u robnoj razmjeni s EU niži je za 8,7% godišnje te iznosi -4,78 mlrd. eura. S državama Europske unije Hrvatska je u prvih sedam mjeseci ostvarila 70% izvoza te 80% uvoza. Već tradicionalno najvažniji trgovinski partneri ostaju Italija, Njemačka i Slovenija, ali sa sve tri države ostvarujemo trgovinski deficit odnosno više uvozimo no što izvozimo.

Očekujemo da će u ostatku godine usporedba na godišnjoj razini potvrditi nastavak snažnog pada i izvoza i uvoza. Pri tome očekujemo izražen pad uvoza roba zbog manje domaće potražnje i lošijih turističkih rezultata dok će na izvoz roba utjecati i usporavanje gospodarstava zemalja naših najvažnijih trgovinskih partnera, stoji u RBA analizi

You may also like

0 comments