Podnesen prvi zahtjev za stečajem Konzuma

Tvrtka Ovum d.o.o. iz Zagreba zatražila je 31. 3. stečaj Konzuma. Vjerovnik ima tražbinu u iznosu od 9.675.159,67 kuna uvećanu za zakonsku zateznu kamatu i kao razlog za razlog pokretanje stečaja navodi prezaduženost.

“Vjerovnik ima tražbinu prema dužniku u iznosu od 9.575.159,67 (kn) uvećano za zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća pojedinih iznosa, koji se temeljina Ugovoru o kupoprodaji odnosno za isporučenu, a neplaćenu robu”, navodi se u zahtjevu.

Amandmane na Lex Agrokor zasad su poslali Klub HDZ-a, HNS-a i Odbor za zakonodavstvo. Zanimljivo je da zastupnici vladajuće stranke predlažu važne izmjene koje u Zakonu dodatno štite radnike, Poreznu upravu, ali i u prvi red naplate stavljaju one banke koje će osigurati novo kreditiranje Agrokoru.

Naime, amandmanom na članak 39. se dodatno pojačava položaj banaka koje će nastaviti kreditirati Agrokor. Banke koje daju nove kredite imat će prvenstvo u naplati iz imovine Agrokora, čak i u slučaju stečaja, tako da kreditori Agrokora snose značajno manji rizik od ostalih vjerovnika.

S obzirom da su naizgledniji kreditori za daljnju likvidnost Agrokora upravo ruske banke, ovim se amandmanom njima jamči naplata iz imovine posrnulog Todorićevog carstva.

You may also like