Podmorski energetski kabel između Italije i Crne Gore bit će u funkciji do 2018. godine

Rim/Podgorica – Podmorski energetski kabel od Italije do Crne Gore biti će operativan 2018. godine, priopćio je izvršni direktor Terne Giovanni Armani na prezentaciji poslovnog plana te kompanije od 2015. do 2019. godine.

Međutim, energetskim kablom neće biti povezane samo Crna Gora i Italija, već je planirano postavljanje kablova i prema drugim državama. Postavljanje energetskog kabla ka Crnoj Gori ide planiranom dinamikom, tvrdi Armani. Prema njegovim riječima, do sada je položeno 140 kilometara kabla u more, koji će biti u funkciji 2018. godine, dok će od Pescare dalje ka Francuskoj ići drugi krak kabla, koji će biti pušten u rad do 2019. godine.

Ono što je najvažnije za Crnu Goru je činjenica da će upravo ova zemlja biti most preko kojeg će Crna Gora, a zatim i druge države moći ponuditi svoju električnu energiju Italiji, koja je dalje može preusmjeriti u Francusku ili Grčku ukoliko dođe do najavljenih mogućih povezivanja sa ovim državama.

Benefiti za Crnu Goru su višemilijunski, prvenstveno zbog činjenica da upravo ova zemlja postaje jedno od glavnih čvorišta bez kojeg prijenos električne energije ka europskim državama neće moći biti obavljen. Također, realizacijom projekta se u znatnoj mjeri poboljšava prijenosna mreža u Crnoj Gori.