Počinje gradnja termoelektrane Osijek

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Perica Jukić posjetili su danas lokaciju buduće kogeneracijske elektrane na biomasu – BE-TO Osijek, za koju je ishođena građevinska dozvola i čija gradnja započinje u prosincu.

Vrijednost investicije iznosi 16,25 milijuna eura, a glavna namjena BE-TO Osijek, ukupne 3 MW električnih/10 MW toplinskih, bit će proizvodnja toplinske energije za centralizirani toplinski sustav grada Osijeka i tehnološke pare za industrijske potrošače. Nakon završetka izgradnje, pokusni rad BE-TO Osijek bi trebao započeti početkom 2017. godine, dok se ishođenje uporabne dozvole i primopredaja postrojenja očekuje u proljeće 2017. godine.

Godišnja proizvodnja električne energije iznosit će oko 16.500 MWh, tehnološke pare oko 32.400 tona, a toplinske energije za centralizirani toplinski sustav oko 53.200 MWh. Prosječni godišnji stupanj iskorištenja postrojenja tako će biti veći od 70%. BE-TO Osijek će zajedno s BE-TO Sisak biti prva kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu u proizvodnom portfelju HEP-a te ujedno i prve elektrane ovog tipa u HEP grupi u statusu povlaštenog proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

BE-TO Osijek će se izgraditi uz postojeće postrojenje Termoelektrane-Toplane Osijek, a za rad će koristiti šumsku biomasu, čiju je nabavu HEP osigurao potpisivanjem dugogodišnjeg ugovora o dobavi drvne sječke. Izvođači radova, Đuro Đaković Holding i nizozemska tvrtka HOST B.V., izabrani su na temelju međunarodnog nadmetanja provedenog prema proceduri njemačke KfW banke, čijim se kreditnim sredstvima financiraju projekti izgradnje BE-TO Osijek i BE-TO Sisak.

You may also like

0 comments