Početak razgovora HUB- i Udruge Franak

Zagreb – Radna skupina za rješavanje problema dužnika u švicarskom franku sastaje se u 14 sati u Ministarstvu financija. Na prvom sastanku svoje prijedloge iznijet će predstavnici Udruge Franak te Hrvatske udruge banaka, a medijatori će biti predstavnici Ministarstva financija i HNB.

Prema najavama, na stolu će se naći dva nepomirljiva rješenja. Udruga Franak inzistira na konverziji svih kredita u švicarskom franku u kune po početnom tečaju i kamatnoj stopi.

S druge strane, bankari su za početak spremni rješavati isključivo probleme dužnika koji ne mogu otplaćivati kredite. Takvim dužnicima nude dva modela koji podrazumijevaju gubitak nekretnine i otpis duga. U prvom dužnik prenosi nekretninu državnoj agenciji koja mu omogućuje status povlaštenog najmoprimca uz mogućnost prvokupa. U drugom dužnik banci predaje stan u zamjenu za otpis kompletnog duga. Bankari su u drugoj rundi spremni razmotriti i mogućnost konverzije kredita u eure za dio socijalno ugroženih dužnika.

You may also like