Počeo se primijenjivati Zakon o konverziji u Crnoj Gori

U Crnoj Gori od ponedjeljka se počeo primjenjivati Zakon o konverziji kredita iz švicarskih franaka u eure, koji je crnogorski parlament, na prijedlog oporbe, donio krajem prošlog mjeseca. Krediti vezani uz švicarski franak trebaju se preračunati u eure po tečaju koji je vrijedio na dan sklapanja ugovora, uz fiksnu kamatnu stopu od 8,2 posto godišnje.

Prema podacima Središnje banke Crne Gore kredite u francima je podiglo 518 građana, koji su, prema mišljenju Centra za zaštitu potrošača, dovedeni u dužničko ropstvo. U Crnoj Gori je kredite u ‘švicarcima’ davala jedino Hypo Alpe Adria Banka (HAAB) i to 2007. i 2008. godine, a zbog drastične promjene deviznog tečaja dužnicima su rate u eurima uvećavane i do 80 odsto, tako da je nekima od njih glavnica sada u eurima veća nego kada su podigli kredit.

Banka treba u roku od 30 dana konvertirati kredite vezane uz franak u euro te u roku od 45 dana korisnicima dostaviti nove ugovore. Obaveza konverzije vrijedi i za kredite koje je banka raskinula jer korisnik nije plaćao rate na vrijeme. U toj su banci kazali da će zakon poštivati i obračunati kredite kako je propisano ovim zakonom.

You may also like