Počeli razgovori o izbjegavanju dvostrukog oporezovanja

Vlada RH
U Banskim dvorima održana je 12. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu raspravljeno je 14 točaka dnevnog reda, među kojima Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak.

Prihvaćena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao je da bi sklapanjem konvencije trebale biti postignute brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga između dviju zemalja. „Kao osnova za vođenje pregovora u svrhu sklapanja konvencije uzet je Nacrt ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji se temelji na američkom modelu i modelu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj“, izvijestio je.

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) odobrila je Europskoj uniji uvođenje kompenzacijskih carina na uvoz robe iz SAD-a zbog nepropisnih američkih subvencija proizvođaču zrakoplova Boeingu, tvrde dobro obaviješteni izvori.

Najavio je da će Porezna uprava tijekom listopada početi preliminarne razgovore vezane uz održavanje pregovora o sklapanju konvencije. U nacrt konvencije, dobit od poslovanja oporezuje se u državi rezidentnosti društva, osim u slučajevima postojanja stalne poslovne jedinice, a omogućuje se hrvatskim zrakoplovnim i brodarskim društvima, koja obavljaju međunarodni prijevoz robe između Hrvatske i SAD-a, plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Hrvatskoj.

Omogućuje se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima da ne plaćaju porez na dobit u SAD-u ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci. Snižavaju se stope poreza za pasivni dohodak u odnosu na postojeće stope propisane domaćim zakonima. Uređeno je i pitanje oporezivanja dohotka od nekretnina, dobiti od otuđenja imovine, dohotka od nesamostalnog rada, naknada članova uprave, dohotka sportaša i umjetnika, mirovina, dohotka ostvarenog temeljem rada u državnoj službi itd.

Uređuju se i odredbe kojima se uklanja dvostruko oporezivanje, odredbe kojima je propisano jednako postupanje prema društvima država ugovornica u raznim poreznim situacijama, postupak zajedničkog dogovaranja u svrhu rješavanja poreznih sporova, razmjena obavijesti kao efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza te odredbe u vezi prava na povlastice.

Današnjom odlukom određen je sastav izaslanstva Vlade za vođenje pregovora s SAD-om u kojemu su tri predstavnika Ministarstva financija, ravnatelj Porezne uprave, voditelj Službe za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, savjetnik iz Službe za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja te predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

You may also like

0 comments