Plinacro oslobođen obveze uplate u proračun

Kako je naš portal pisao, jedna od tvrtki koja ne ispunjava svoju javnu funkciju, minimaliziranja rizika infrastrukturnog transporta, ali i minimaliziranja troškova, je Plinacro, koji na stanju blagajne zadnji dan u godini vrlo često ima značajna sredstva, koja ne ulaže u obnovu onoga čime upravlja, plinovoda.
Sada ga je Vlada RH oslobodila i uplate dividende u proračun.

Vlada je u četvrtak uvrstila Odašiljače i veze (OiV) i Plinacro među trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja ne moraju u državni proračun uplatiti dio dobiti ostvarene u 2017. godini. Vlada je u svibnju donijela odluku na temelju koje većina tvrtki od strateškog i posebnog značaja za Republiku Hrvatsku u državni proračun mora uplatiti 60 posto neto dobiti ostvarene u 2017. godini.

Današnjom odlukom OiV i Plinacro uvrštavaju se na popis društava na koje se to ne odnosi te su izuzeti od obveze uplate ukupno 134,9 milijuna kuna, pri čemu obveza Odašiljača i veza iznosi 21,6 milijuna kuna, a Plinacra 113,3 milijuna kuna.

Vlada obrazlaže da OiV iz vlastitih prihoda i uz racionalizaciju rashoda podmiruje svoje obveze te održava stabilnost poslovanja i istovremeno ulaže u razvoj i unapređenje djelatnosti, a da bi uplata dijela dobiti nepovoljno utjecala na daljnje poslovanje i financijsku stabilnost OiV-a.

Pinacro planira ostvarenu dobit koristiti za razvoj plinskog transportnog sustava putem provedbe investicijskog plana, a zadržavanjem dobiti održava potrebnu razinu likvidnosti s obzirom na preuzete obveze i planirane projekte, smatra Vlada. Time je doduše, izbjegnuto paraporezno davanje poreznih obveznika, ali postavlja se pitanje, ako se ne ulaže u infrastrukturu, zbog čega se akumuliraju tolika sredstva, a ne ulaže u smanjenje naknada.

Od obveze uplate dijela dobiti u državni proračun ranije su izuzete Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Zračna luka Dubrovnik, Središnje klirinško depozitarno društvo, Zračna luka Split, Zračna luka Pula, Zračna luka Zadar, Zračna luka Zagreb, Zračna luka Osijek, Zračna luka Rijeka, Zračno pristanište Mali Lošinj, HŽ Infrastruktura, MIPS (društvo kćer Hrvatske pošte), Hrvatska poštanska banka i Jadrolinija.

Iznimka je i Agencija Alan koja u proračun mora uplatiti 100 posto svoje prošlogodišnje neto dobiti.

 

You may also like

0 comments