Plin iz Crnog mora Rumunjskoj za još dvadeset godina

Rezerve prirodnog plina koje su u rumunjskim vodama Crnog mora otkrili američki ExxonMobil i ruski Lukoil ukupno imaju najviše do 130 mlrd. m3 plina, smatraju rumunjski stručnjaci.

Te bi rezerve mogle biti iscrpljene za 20 godina pod uvjetom da se u međuvremenu ne otkriju druge, a istraživanja plina pokazala su se uspješnima samo u rumunjskim vodama, dok ona u turskim vodama do sada nisu bila uspješna. No, tehnički zahtjevna proizvodnja s offshore-polja u Crnom moru može početi tek kada se povisi sadašnja, niska cijena plina i kada se rumunjski plinski sustav poveže s drugim sustavima u regiji, javlja rumunjski portal ‘Nine o’ Clock’.