Pariz je objavio rat zagađenju bukom

Pariz –  Prema nedavnom istraživanju, čak 11% stanovnika glavnog grada Francuske, to jest oko 231.000 osoba, izloženo je razinama buke iznad dnevnog prosjeka od 68 decibela, što može naškoditi zdravlju.
Pretjerane razine buke utječu, između ostalog, i na 112 škola, 11 vrtića i 20 zdravstvenih ustanova. Stoga će 16. ožujka Gradsko vijeće Pariza glasati za pokretanje plana protiv buke za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Među 34 mjere koje su uključene u novi plan nalaze se kampanja o senzibilizaciji građana oko problema buke, posebice iz motora i skutre. No, u plan ulaze i vozila hitnih službi kao što su vatrogasci i kola hitne pomoći koji će biti pozvani na umjereno korištenje sirene.

Glavni prioritet plana biti će smanjenje zagađenja bukom na Boulevard Péripherique, velikoj obilaznici Pariza kojom prometuje više od milijun vozila dnevno te je glavni izvor zagađenja bukom. Na ovoj cesti već su započeli radovi postavljanja posebnog asfalta koji upija buku.