Papa je sugerirao pravedan mir, treba ga ostvariti

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić ocijenio je u utorak po okončanju zasjedanja Biskupske konferencije BiH održane u Banja Luci, da u toj zemlji cijelo društvo mora još puno raditi kako bi se dosegao pravedni mir na koji je tijekom nedavnog posjeta Sarajevu pozvao papa Franjo.

Upitan da prokomentira koliko je posjet pape Franje Bosni i Hercegovini 6. lipnja ove godine pridonio političkoj, društvenoj i ekonomskoj stabilnosti u državi, kardinal Puljić je istaknuo da je toga dana vladalo iznimno pozitivno ozračje koje je bilo vidno među nazočnim stanovnicima i u medijima. “Upravo je to, na neki način, smjerokaz i Crkvi i društvu: graditi mir. A gradi se mir upravo na pravdi”, rekao je kardinal Puljić. Po njegovim riječima to je jasan smjerokaz ne samo za Crkvu nego i za društvo i političare.

Pri tome je ocijenio važnom i ulogu medija kako bi zaživjela Papina poruka o izgradnji mira u BiH “koja je tako izranjena i u kojoj još puno toga turbulentnoga”. Kardinal Puljić najavio je i da će se izdati monografija kao svjedočanstvo Papina pohoda Bosni i Hercegovini.

You may also like