Pao broj mirovinskih osiguranika na razini godine

Analiza
Broj osiguranih osoba pri HZMO-u u posljednjem mjesecu prošle godine pao je na 1.536.300 osoba, što predstavlja pad po stopi od 0,6%, promatrano i na mjesečnoj i na godišnjoj razini.

Nakon blagog mjesečnog rasta u studenom (0,1%), posljednji podaci HZMO-a za posljednji mjesec 2020. zabilježili su pad broja osiguranika. S druge strane, na godišnjoj razini usporen je trend pada koji traje od travnja. Broj osiguranih osoba pri HZMO-u u posljednjem mjesecu prošle godine pao je na 1.536.300 osoba, što predstavlja pad po stopi od 0,6%, promatrano i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Prosječan broj osiguranika na razini 2020. godine niži je za 1,2% u odnosu na 2019. godinu.

Promatrano prema NKD-u, broj osiguranika u kategoriji Ostale uslužne djelatnosti (koja sudjeluje sa udjelom od 2,6% u ukupnom broju osiguranika) najviše je pridonio ublažavanju mjesečnog pada, zabilježivši najsnažniji mjesečni rast tijekom prosinca, po stopi od 0,5% odnosno 214 osoba. S druge strane, od djelatnosti koje su zabilježile pad na mjesečnoj razini, kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarila je najznačajniji doprinos ukupnom padu, zabilježivši pad od 2,1% odnosno 1.774 osobe (s udjelom od 6,0%). Od ostalih kategorija koje su tijekom 2020. godine u prosjeku sudjelovale s najvećim udjelom u ukupnom broju osiguranika, Prerađivačka industrija (15,7%) je zabilježila mjesečni pad od 0,8%, Trgovina na veliko i malo (15,5%) pad po stopi od 0,5% dok je Javna uprava i obrana (7,9%) zabilježila pad od 0,4%.

Na godišnjoj razini broj osiguranika niži je za 8.892 osobe. Među djelatnostima NKD-a koje su u prosincu zabilježile najsnažniji godišnji pad ističe se također kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kod koje je nastavljen trend godišnjeg pada deseti mjesec zaredom, a u prosincu je iznosio 10,5% ili 9.796 osoba. Obzirom na vrstu djelatnosti, navedena kretanja izravna su posljedica pandemije. Slijede kategorije Trgovina na malo (-1,7%) te Prerađivačka industrija (-1,4%), koje ujedno čine i kategorije s najvećim udjelima u ukupnom broju osiguranika. Najsnažniji godišnji rast osiguranika evidentiran je u kategoriji Građevinarstvo, po stopi od 5,6% odnosno 6.520 osoba, čime je nastavljen rastući trend prisutan od listopada 2015. godine.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u drugoj polovici prosinca usvojeni su novi uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, a vrijede od 1. siječnja. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom produžene su na siječanj i veljaču. Uz navedeni splet mjera, pokrivanje fiksnih troškova poduzetnika i tzv. Covid krediti i na početku 2021. sprječavati će snažnije negativne šokove na tržištu rada i time ublažiti snažniji pad zaposlenosti. Iako će s istekom navedenih mjera slika kretanja na tržištu rada postati realnija ipak očekujemo da će tijekom godine snažnija negativna kretanja biti ublažena očekivanim početkom gospodarskog oporavka.

You may also like

0 comments