Pametno uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom

Stranka Pametno izvijestila je u srijedu da planira uspostaviti cjelovit i učinkovit sustav gospodarenja otpadom, upozoravajući da se u Zagrebu i Splitu građani guše u smeću i da Hrvatskoj prijete drakonske kazne jer ne vodi računa o rješavanju problema otpada.

„Prikupljanje otpada u Splitu, kao i u Zagrebu, svodi se isključivo na naplatu usluge odvoza i ništa drugo, što je ovog tjedna pokazala splitska gradska Čistoća, koja danima nije odvezla smeće iz splitskih četvrti, na što su se građani žalili i dobili, otprilike, odgovor „koliko para, toliko muzike“, a što nikako ne odgovara stanju na računima Čistoće“, priopćila je stranka Pametno.

Navode pritom kako čelnici u Splitu višak novca oročavaju u bankama umjesto u edukaciju o razvrstavanju otpada i rješavanje tog gorućeg problema. Za Zagreb je, također, poznato da je zadnji među glavnim gradovima u Europi. Jakuševac se ne rješava godinama, ali se zato grade – fontane, kažu u toj stranci.

Iako godinama upozoravaju na problem otpada, stranka Pametno navodi da se smeće u Splitu krca samo na Karepovcu, kojeg je već trebalo sanirati, ali je novac potrošen za uređenje Zapadne obale. „Split čeka izgradnju centra u Lećevici, pa da svoje smeće prebaci u tuđe dvorište. A novac koji građani plaćaju za odvoz otpada se čuva na računima“, rekla je predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak.

Split prema njezinim riječima nije ostvario niti jedan važan cilj iz prethodnog osmogodišnjeg plana gospodarenja otpadom pa grad nema reciklažnia dvorišta, odlagališta glomaznog otpada ni kompostane.

Situacija, kažu, nije ništa ni u Zagrebu, gdje je gradonačelnik nedavno smanjio i broj dana odvoza smeća, pod izlikom da smanjuje cijenu, umjesto da podiže postotak iskorištavanja otpada.

U dva najveća grada u Hrvatskoj se gomila smeće po ulicama, a Zagreb je i na listi Europske komisije završio kao zadnji u Europi po odvajanju otpada, dok Milan Bandić troši novac na fontane i gradski proračun koristi kao poligon za svoju izbornu kampanju, kažu u toj stranci. Stranka Pametno navodi da u cijeloj Hrvatskoj planira uspostaviti cjelovit i učinkovit sustav gospodarenja otpadom kroz povećanje iskorištenja korisnih sirovina, smanjenje otpada u nastanku, sanaciju i zatvaranje neuređenih odlagališta te razvijanje odvojenog prikupljanja i obrade otpada.

Ta stranka pozdravlja okretanje kružnoj ekonomiji, naglasak na primarnoj selekciji i smanjivanju stvaranja otpada, ali smatra da su najavljeni ‘skokovi’ u postocima odvajanja otpada i zadani rokovi, s trenutačnih 15-ak posto na čak 50 posto do 2020. vrlo ambiciozni, a u stvarnosti nemogući, prema tome kako su predstavljeni u Nacrtu plana gospodarenja otpadom Hrvatske.

Taj plan, smatraju, ne uvažava sve aspekte hijerarhije gospodarenja otpadom pa time ne predstavlja održivi razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, već samo djelomičnog sustava. Samim time je stvarno nevjerojatno da se za javnu raspravu ostavilo sedam dana, od kojih su dva državni praznik i vikend, čime se odmah eliminirala mogućnost kvalitetne analize i sudjelovanja zainteresirane i stručne javnosti, kažu u stranci.

U stranci drže da svaka nova vlast prvo zatire sve što je prethodna napravila i okreće pristup na potpuno drugu stranu. Ne razmišlja se o ekonomski održivom sustavu, već se ponovno razmišlja populistički, bez analiza, procjena i izračuna, kažu u stranci Pametno, dodajući da Hrvatska zbog toga već 25 godina nema sustavan pristup gospodarenju otpadom, ni na državnoj razini, a potom ni u najvećim gradovima, poput Zagreba i Splita.

Pojedinačni svijetli primjeri ne mogu se jednostavno prenijeti na cijelu državu, a gospodarenje otpadom je strateško nacionalno pitanje, oko kojeg je potreban dogovor svih političkih stranaka te kompromis i suradnja zagovornika različitih koncepata, zaključuju u toj stranci.

You may also like