Pad industrijske proizvodnje u Uniji i eurozoni

Analiza Eurostata

Industrijska proizvodnja na razini Europske unije i eurozone u kolovozu je smanjena u usporedbi s prethodnim mjesecom i ponovno je sporije rasla prema istom mjesecu u prošloj godini, pokazalo je u srijedu izvješće Eurostata.

Na razini EU-a sezonski prilagođena industrijska proizvodnja u kolovozu je pala za 1,5 posto u usporedbi sa srpnjem kada je prema revidiranim podacima Eurostata porasla za 1,2 posto.

U eurozoni je proizvodnja u kolovozu smanjena 1,6 posto u odnosu na kolovoz kada je porasla za revidiranih 1,4 posto.

Prema kategorijama proizvoda, najveći pad na oba područja zabilježen je u proizvodnji kapitalnih dobara, za četiri posto u EU, te za 3,9 posto u eurozoni.

Slijede trajna potrošačka dobra s padom proizvodnje za 2,9 posto u EU te za 3,4 posto u eurozoni. U segmentu intermedijarnih dobara u EU je pala 1,4 posto a u eurozoni za 1,5 posto.

Proizvodnja netrajnih potrošačkih roba u EU je pak porasla za 0,3 posto, dok je u eurozoni pala za 0,8 posto. Proizvodnja energije u EU bila je stabilna dok je u eurozoni porasla za 0,5 posto.

Među zemljama EU-a najviše je u kolovozu na mjesečnoj razini, prema raspoloživim, sezonski prilagođenim podacima Eurostata, smanjena industrijska proizvodnja na Malti, za 6,3 posto.

U Hrvatskoj industrijska je proizvodnja u kolovozu porasla za 0,7 posto u odnosu na srpanj kada je pala za 1,1 posto. Prvi podatak za srpanj pokazivao je pad od 1,6 posto.

Na godišnjoj razini industrijska je proizvodnja u EU u kolovozu porasla 5,3 posto, nakon revidiranog 8,4-postotnog rasta u mjesecu ranije.

U eurozoni je porasla 5,1 posto, nakon 8-postotnog rasta u srpnju, prema revidiranim Eurostatovim podacima.

Najviše je u kolovozu i u EU i u eurozoni porasla proizvodnja netrajnih potrošačkih roba, za 10,9 odnosno 11,6 posto.

Industrijska proizvodnja u usporedbi s kolovozom prošle godine porasla je u 22 zemlje EU-a, pri čemu ponovno najviše u Belgiji, za 29,9 posto.

Irska i Litva i dalje je prate, s rastom proizvodnje od 22,1 odnosno 15,4 posto.

Hrvatska je u kolovozu ostvarila rast industrijske proizvodnje od 5,4 posto u usporedbi s istim mjesecom prošle godine, nakon 4-postotnog rasta u srpnju.

You may also like

0 comments