Pad cijena energije srušio proizvođačke cijene

RBA Analize
Prema posljednjim podacima DZS-a, trend godišnjeg pada proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu započet u ožujku, nastavljen je i tijekom rujna.

Uz nepromijenjen prosječne cijene na mjesečnoj razini, proizvođačke cijene su u odnosu na rujan prošle godine na domaćem tržištu bile niže za 3,2%. Isključimo li iz proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu cijene energije, uz blagi pad od 0,1% u odnosu na kolovoz, na godišnjoj je razini zabilježen pad od 0,4% što upućuje na to da je najveći generator pada potrošačkih cijena upravo pad cijena energije.

S druge strane uz mjesečni pad od 0,4% proizvođačke cijene na inozemnom tržištu niže su 6,4% u odnosu na rujan 2019. Naposljetku, pad ukupnih cijena pri proizvođačima zabilježen je i na mjesečnoj i na godišnjoj razini, -0,4% odnosno – 4,6%.

Proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG-u) pokazuju da je u promatranom mjesecu unatoč mjesečnom porastu od 0,3% najsnažnije smanjenje godišnje stope zabilježeno kod cijena energije (-9,9%). Od ostalih kategorija, cijene intermedijarnih, kapitalnih i trajnih proizvoda za široku potrošnju na mjesečnoj razini ostale su gotovo nepromijenjene, dok su cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju bile niže 0,2% u odnosu na kolovoz. Promotrimo li godišnje promjene ostalih kategorija, u odnosu na pad cijena energije, zabilježena su blaža kretanja (<1%).

S druge strane, promatrano prema NKD-u, domaće proizvođačke cijene industrije najsnažniji rast zabilježile su u kategoriji rudarstvo i vađenje s godišnjom stopom rasta od 6,9%. U prerađivačkoj industriji sedmi je mjesec zaredom zabilježen pad cijena koji je u rujnu blago ubrzao na 4,6% pri čemu je nastavljen snažan dvoznamenkasti pad cijena u potkategoriji proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda od 33,1%. Proizvođačke cijene opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija zabilježile su blagi godišnji rast od 0,1%.

U nastavku godine prema našim očekivanjima proizvođačke cijena nastaviti će padati na godišnjoj razini pod utjecajem smanjene potražnje i pada cijena energije, posebice naftnih derivata. Zrcalit će to sliku kretanja cijena sirove nafte na svjetskim robnim tržišta koje se i dalje nalaze na više od 20% nižim razinama u odnosu na prosjek prošle godine, stoji u analizi RBA

You may also like

0 comments