Ovo su novi kadrovi u Vladi RH

Vlada je na današnjem zatvorenom dijelu raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Tako je vlada razriješila dužnosti pomoćnicu ministra financija i ravnateljicu Porezne uprave Jasnu Kropf i za pomoćnika ministra financija i ravnatelja Porezne uprave imenovala Zdravka Zrinušića. Za pomoćnika ministra financija imenovala je Zvonka Šakića, a za pomoćnicu ministra i glavnu državnu rizničarku te Nacionalnu dužnosnicu za ovjeravanje imenovala Ivanu Jakir-Bajo.

Vlada je razriješila pomoćnicu ministrice rada i mirovinskoga sustava Mirjanu Rađenović i pomoćnicima ministrice imenovala Marija Bebića i Marinka Papugu. Razriješen je i dosadašnji zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Jakša Puljiz, a pomoćnicima ministra imenovani su Tomislav Jurendić, Davor Huška, Marija Vučković i Dragan Jelić.

Dužnosti pomoćnika ministra zaštite okoliša i prirode, Vlada je razriješila Nenada Strizrepa. Vlada je imenovala pomoćnicima ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jadranku Fržop, Alena Gereka, Juru Šarića, Marija Madunića i Alena Gospočića. Razriješeni su dosadašnji pomoćnici ministra obrane Zoran Drča i Sunčana Vukelić, a pomoćnicima su imenovani Nikola Brzica, Zoran Piličić i Zdravko Jakop.

Vlada je razriješila pomoćnicu ministra znanosti, obrazovanja i sporta Tanju Djaković te na osobni zahtjev Ružicu Beljo Lučić, a pomoćnicima imenovala Stipu Mamića i Krešu Zadru. Pomoćnicima ministra zdravlja Vlada je imenovala Ružicu Palić Kramarić i Veru Katalinić Janković, a Ivu Milatića razriješila i ponovno imenovala na dužnost pomoćnika ministra gospodarstva.

Razriješeni su dosadašnji pomoćnici ministra gospodarstva Ismar Avdagić, Filko Cezner i Senada Dürrigl, a pomoćnicima ministra gospodarstva imenovani su Damir Juzbašić, Boris Hajduković i Gordana Brcković. Razriješen je zamjenik ministra graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir te dosadašnji pomoćnici ministra Borka Bobovec, Danijel Meštrić i Davorin Oršanić. Pomoćnicima ministra Vlada je imenovala Danijela Žambokija i Igora Čižmeka.

Maju Vučinić-Knežević Vlada je imenovala pomoćnicom ministrice socijalne politike i mladih, a Roberta Pendea Vlada je razriješila, a potom ponovno imenovala pomoćnikom ministra turizma. Razriješen je i dosadašnji pomoćnik ministra turizma Davor Ižaković, a pomoćnicom ministra imenovana Snježana Brzica.

Vlada je razriješila pomoćnice ministra poduzetništva i obrta Nadicu Žužak i Dijanu Bezjak, a novim je pomoćnicima imenovala Anu Mandac i Marija Antonića. Vlada je, također, razriješila dužnosti zamjenicu ministra pravosuđa Sandru Artuković.

You may also like