Ovaj tjedan izvješće pučke pravobraniteljice i glasovanje o ‘lex LNG-u’

Zastupnike ovog tjedna očekuje buran radni tjedan u kojem bi se konačno trebalo glasovati o tzv. ‘lex LNG-u’, Hrvatski sabor plenarno zasjedanje nastavlja u srijedu raspravom o prijedloga Zakona o lovstvu nakon kojeg slijedi i  Izvješće pučke pravobraniteljice za prošlu godinu.

U izvješću su, u odnosu na postupanja tijela javne vlasti  u svim područjima zaštite ljudskih prava i sloboda, predložene 231 preporuke, Vlada se u svom mišljenju konstruktivno očitovala o 109 preporuka, od kojih je 55 prihvatila, ali se na više od polovice njih nije se očitovala.

Pravobraniteljica napretkom ocjenjuje donošenje Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije, izmjene zakona o socijalnoj skrbi i o nasilju u obitelji kojima je uvedena zaštita starijih osoba kao posebne kategorije.
Upozorava i kako petina građana živi u riziku od siromaštva, socijalne naknade ne omogućavaju podmirenje osnovnih životnih potreba, a posebno ranjive su starije osobe.

Po prvi puta zaprimljen je najveći broj pritužbi koje se odnose na kršenja radnih i službeničkih odnosa, a koji se odnose na diskriminaciju temeljem dobi pri traženju posla.

Zabrinjava nesiguran status zaposlenih, u prvom redu onih koji imaju ugovore o radu na određeno vrijeme.

U pravosuđu se najveći broj pritužbi odnosi na zlouporabu položaja i ovlasti te dugotrajnost sudskih postupaka. Sustav besplatne pravne pomoći je, kako ocjenjuje pravobraniteljica, nefunkcionalan, a uočeno je kako građani u 65 posto slučajeva zbog neznanja ili nepovjerenja u institucije ne prijavljuju diskriminaciju.

U odnosu na diskriminaciju temeljem etniciteta, najzastupljenija je diskriminacija u odnosu na Srbe, Rome te azilante.

I dalje je, navodi se, prisutan problem opskrbe električnom energijom u ruralnim područjima naseljenim pretežito Srbima povratnicima te je 126 sela i zaselaka bez električne energije. Čak 40 posto romskog stanovništva nema dovoljno sredstava za nabavku hrane i plaćanje režija, a prisutna je i segregacija u području njihovog obrazovanja.

Kada je riječ o socijalnoj skrbi najčešće pritužbe odnosile su se na premale socijalne naknade, dugotrajnost vještačenja, neodobravanja jednokratne pomoći te neujednačeno postupanje.

Rizik od siromaštva u Hrvatskoj je 19,5 posto, no postoje velike razlike po županijama gradovima i općinama, nema dovoljno skloništa, pučkih kuhinja, a u ruralnim područjima nedostaje infrastruktura osobito što se tiče javnog prijevoza.

U četvrtak ‘lex LNG’

Zastupnici bi, suprotno uobičajenoj praksi glasovanja petkom, ovoga tjedna trebali glasovati već u četvrtak, među ostalim i o Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin  tzv. ‘lex LNG’. Prijedlog tog zakona u javnosti i struci je izazvao brojne kontroverze te osudu lokalne zajednice, a SDP-ova oporba nezadovoljna što se zakon našao u hitnoj proceduri na njega je uložila rekordnih 360, od ukupno 380 amandmana.

Izjašnjavanje o tim amandmanima u petak je trajalo gotovo šest sati, u četvrtak bi se o njima konačno trebalo glasovati.

You may also like