Povodom najnovijih izjava Mladena Antunovića, čelnika LNG Hrvatska, otvoreno pismo su mu uputili iz konzorcija Krk Energy Hub. Pismo donosimo u cijelosti:

“Gospodine Antunoviću, U proteklih nekoliko tjedana dali ste izjave hrvatskim medijima o našoj Development Group-i i našoj povezanosti sa Krk LNG projektom i povezanim objektima (Krk energetsko čvorište), koje su netočne, krive i pokazuju nedostatak profesionalnosti i pristojnosti, zbog kojih će budući strani investitori dobro razmisliti prije ulaganja u Hrvatsku. Da parafraziramo ministra Panenića, u izjavi ovih dana, kako je nastala ‘ loša klima ” oko razvoja LNG-a, ali mnogo loših izjava javnost je čula od strane LNG Hrvatska i vas osobno, kroz medije, u posljednjih mjesec dana.

Želimo posebne istaknuti neke vaše izjave i komentare s kojim ste nas pozvali na odgovor ali i dodatna pojašnjenja i korekcije.

Svaka od sljedećih vaših izjava, dokumentirana je u hrvatskim medijima:

1) “Sve tvrtke koje su imale interes za ulaganje ili zakup kapaciteta na terminalu imale su priliku putem javnih poziva za oba postupka predati svoje ponude i na transparentan način ostvariti pravo sudjelovanja. Svaki oblik namjere netransparentnog pokušaja participiranja LNG Hrvatska neće uzimati u razmatranje”

U stvari, gospodine Antunović, vi ste odbili dopustiti Development Group-i sudjelovanje u pozivu za ulagače (Call for Equity), tako da je netočno tvrditi da bilo koja tvrtka ili osoba ima “pravo sudjelovati”, kada su ta,navodna, “prava” arbitrarno ograničenamna LNG Hrvatska d.o.o. Nadalje, implicirate da, budući da Development Group nije sudjelovala u Call for Equity, da pokušavamo sudjelovati na ‘netransparentan’ način, što je netočna i štetna izjava po nas sa vaše strane. Činjenica je, da smo sudjelovali, ali i vodili razvoj Krk LNG projekt davno prije nego što je LNG Hrvatska objavila natječaje, dobila sredstva EU-a, ili poduzela bilo kakvu drugu aktivnost.

Mi smo se prvi put sastali s vama, i bivsim Ministrom Vrdoljakom, u Torontu, u travnju 2013., kad ste došli na ‘trade mission’, u vrijeme kada LNG terminal još nije bio vladin energetski i strateški projekt (istraživanje nafte i plina u Jadranu bio je najveći prioritet). Od samog početka, bili smo transparentni i kooperativni s namjerama za razvoj LNG terminala na Krku, ali i na alternativnoj lokaciji u Pločama, jer smo bili svjesni potencijala plina škriljevca za LNG iz izvoza SAD-a, na primjer.

Kroz brojne komunikacije sa LNG Hrvatska d.o.o. i tadašnjim ministrom Vrdoljakom, i drugim državnim agencijama (eg. CEI, AIK, HEP), izrićito smo naglasili da Development Group “razvija projekt” (project developer) kroz desetak stručnjaka iz Kanade, SAD-a i Europe. Od 2013. godine smo, u više navrata, ponudili suradnju s LNG Hrvatska d.o.o., te vas obavijestili da su naši akteri (“stakeholders”) bili spremni uključiti se u diskusiju, od trenutka kada će vlada pokazati ozbiljan interes za projekt. Vlada nije pokazivala ozbiljan interes ali mi smo nastavili razvijati projekt, a tijekom posljednjih godina organizirali smo Konzorcij koji je spreman dostaviti kompletno rješenje za razvoj Krka, bez troškova za Hrvatsku državu, a izgradnja bi već sada bila u tijeku. Medutim, vi i tadašnji ministar Vrdoljak, odbili ste diskusiju i potencijalnu suradnju. To jednostavno nije bio prioritet Vlade tada i/ili niste željelji suradjivati sa privatnim investitorima i sve držati pod vladinom kontrolom.

Naša korespondencija s vama u Call for Equity procesu u 2015., potvrdit će da je Development Group bila spremna objaviti svoj interes i plan razvoja, pod uvjetom da LNG Hrvatska i/ili Vlada da jamstvo o povjerljivosti. Vi to niste htjeli, a LNG Hrvatska nije imala protokole o povjerljivosti. Stoga vam nismo mogli otkriti komercijalno osjetljive informacije i bili smo kažnjeni odbijanjem mogućnosti sudjelovanja na natječaju. Jednostrani ugovor o povjerljivosti, koji je bio dio natječajnog dokumenta, zaštićuje isključivo vlasničke podatke o LNG Hrvatska d.o.o., bez obzira na povjerljive podatke i informacija od ponudača! Kao što je gore navedeno, vaša izjava u medijima podrazumijeva da je Development Group na ‘netransparentan’ način pokušala participariti, što je daleko od istine. Development Group ne traži ništa drugo osim transparentnosti!. U svim našim odnosima poštujemo najviše standarde etike i uskladenosti sa svim zakonima protiv mita i korupcije.

Transparentan proces nije obveza prikazivanja povjerljivih, vlasničkih, komercijalno osjetljivih informacija, i mi ih ne možemo ugroziti bez osiguranja povjerljivosti. Naš razvojni plan na projektu Krk energetsko čvorište, u posljednjih 5 godina, u vrijednosti je od $30 million USD, što nam priznaju i naši stakeholderi, a znatno više sada kada smo bliže od bilo koga drugog na stjecanje potrebnih prava vlasništva nad zemljištem na Krku namjenjenom za kopneni terminal.

Velike korporacije potrošit će desetke milijuna dolara ili eura na ‘razvoj projekta’. Takav je posao Development Group učinila za sebe i svoje stakeholderse, zbog njihovog nepovjerenja u prošlu Hrvatsku Vladu, jer se velike korporacije nisu željele izlagati i računale su da Development Group obavi taj posao i ‘pročisti teren’. Ništa neobično kada je u pitanju ulaganje u problematičnim jurisdikcijama.

U zaključku bi trebalo biti jasno da ste, vi osobno i LNG Hrvatska d.o.o., odbili Development Group-i sudjelovanje na natječaju u pozivu za ulagače, (Call for Equity), jer nismo željeli objaviti povjerljive informacije bez obostranog ugovora o povjerljivosti, rppotpuno razumljivo poslovnim ljudima. Dakle, nije istina da se Development Group nije pojavila na pozivu/natječaju!!

2) Rekli ste da su, “svi zainteresirani investitori imali priliku javiti se na natječaje te da je bio otvoren i ‘data room’ u kojem su investitori imali uvid u cjelokupnu dokumentaciju, u kojoj je i ona za zemljište na Krku, u vezi s kojom intenzivno vodite pregovore..”

Poziv za Equity i otvaranje data room gotovo sigurno nije sadržavala sve potrebne informacije o nekretnini i zemljištu, jer tu informaciju posjeduju i kontroliraju vjerovnici, agencija Austrijske vlade, Heta, koja je preuzela dugove Dioki-a od Hypo Banke a koja uključuje vrlo kompleksne transakcije.
Development Grup je započela akviziciju oko imovine Diokija (što uključuje zemljište za LNG terminal), u 2013. godini. Pokušalo se opstrukcijama od strane odredenih osoba, o kojem ne želimo javno raspravljati u ovom trenutku, osim da može završiti pavnim precedursma ako se transackcija ne zatvori. Na koncu HETA je objavila natječaj za prodaju ukupnoga kreditnog portfelja i kolaterala poduzeća Dioki koji uključuje LNG zemljište i kompanija Pulsat, dio Development Group, sudjeluje u tom natječaju.

Ekstenzivna dokumentacija u vezi sa imovinom, kolateralima, vrijednosnim papirima, te druge relevantne podatke, sadržaj su u ‘Red Data Room’ tog procesa, čija je objava bila ograničena na nekoliko pojedinaca (uključujući i pravnog savjetniks Development Group), i pod strogim NDA ugovorima. LNG Hrvatska d.o.o., ali ni jedna druga Hrvatska državna agencija ili hrvatski predstavnik, nije sudjelovao u Heta-inom natječaju i zbog toga niste mogli imati potpunu dokumentaciju o imovini, niti ste istu mogli dati na uvid, jer je ona dio “red data room” i pod obvezujućim ugovorima – NDA. Dakle, nemoguće, da su kompletne i potrebne informacije o imovinskim pitanjima sadržane u “data room” koja je postavljena od LNG Hrvatska d.o.o. u Pozivu za ulagače (Call for Equity).

Stoga, gospodine Antunoviću, nije točno, blago rečeno, vaš navod da je “cijela dokumentacija”, koja se odnosi na vlasništva nad zemljom, bila u “data room” i da je LNG Hrvatska d.o.o. (ili Vlada RH u to vrijeme) provela, ili provodi “intenzivne pregovore”.

3) Bivša Vlada Republike Hrvatske često je naglašavala, kao što i vi govorite danas, da će jednostavno izvlastiti vlasnika zemljišta na Krku za LNG terminal, te u vašem dopisu iz 2015. objašnjavate da je to u skladu s “Direktivom EU”.

U našem pismu od 9. rujna 2015. tražili smo pojašnjenje navodne “EU direktive” koja vam daje ovlast izvlaštenja, te što podrazumjeva takav postupak izvlaštenja? U komunikaciji s vama, s bivšim ministrom Vrdoljakom i drugim državnim dužnosnici bivše Vlade, nikada nismo dobili odgovor. Nikada niste naveli ili nam dostavili od LNG Hrvatska d.o.o. odgovarajuće pravno mišljenje koje se odnose na izvlaštenje imovine koja bi mogla biti u vlasništvu stranih državljana.

Pozvali smo vaše pravne savjetnike da razgovaraju s našim pravnim savjetnicima i razjasne po kojim se zakonima i postupcima primjenjuje i odobrava takvu veliku eksproprijacija. Činjenica je, će tako veliko i opsežno izvlaštenje biti iznimno kompleksni postupak pregovora koji može potrajati dugo vremena, na koji se, u konačnici mogu žaliti obje strane, a krajnji ishod može biti odreden od strane Europskog suda za ljudska prava (koji je u nadležnosti pri izvlaštenju imovine u stranom vlasništv).

U svakom slučaju, čak i ako je eksproprijacija dozvoljena po hrvatskim zakonima i medunarodnim pravnim standardima, Vlada (ili njegov odabrani investitor), morat će platiti ‘pravednu tržišnu vrijednost ” (fair market value), i sigurno će biti znatna neslaganja oko samog iznosa naknade. Svjesni smo napora Vlade RH u posljednjih nekoliko godina da steknu vlasništvo nad LNG zemljom, ali bezuspješno, jer otkupna cijena koju je Vlada bila / je spreman platiti jednostavno nije dovoljna za rješavanje potrazavanja od HETA-e. emeljem naših procjena za LNG zemljište i prava potraživanja, obavjestili smo vam da naknada koju će država morati platiti privatnom stranom vlasniku i developeru, bit će značajno viša od one koju vlada očekuje. Nastali trošak, vjerojatno će učiniti projekt ekonomski neprovedivim. U našem pismu od rujna 2015. godine, inzistirali smo, kako natječaj – Call for Equity, treba biti transparentan i pošteno za sve ponudače, a LNG Hrvatska d.o.o. mora objaviti materijalne informacije koje se odnose na status LNG zemljišta te da to moze biti dugotrajan, kompleksan proces u kojem Vlada njegov preferirani investitor) pokušava za sebe steći vlasništvo nad LNG zemljom. lzuzimanje informacije o tako značajnoj potencijali mogla bi dovesti do pogrešnog prikazivanja stvarnog činjeničnog stanja ili materijalni propust, a potencijalni ponudač/investitor mogao bi pokrenuti tužbu protiv Vlade RH zbog izostanka objavljivanja (failure of disclosure). Priprema ponude za natječaj je dugotrajan i skup postupak, a zainteresirani imaju pravo na sve relevantne informacije, uključujući i one koje se odnose na vjerojatne i moguće obveze.

U našem pismu iz rujna 2015. inzistirali smo, kao minimalnu mjeru, da LNG Hrvatska d.o.o. treba objaviti pravno stajalište o svojim prava i očekivane troškove izvlaštenja terena ili objaviti da nije dobila pravno mišljenje i / ili ne davati izjave o procesu i vremenskom tijeku za izvlaštenje i procijenjeni trošak stjecanja ili iznajmljivanja zemlje za LNG terminal.

U tom istom pismu potpisanom od predsjednika Glavnog Vijeća (General Counsel) Pulsata, dali smo niz pravnih razloga koji su se morali uzeti u obzir ako LNG Hrvatska d.o.o. (ili vlada) namjerava izvlastiti predmetne nekretnine. Zaključili smo, obnavljajući (opet) naš poziv LNG Hrvatskoj i Vladi Republike Hrvatske, za suradnjom s Development Group-om na razvoju projekta Krk LNG i sklapanju bilateralnih dogovora u kojima će naša grupa donijeti prava LNG zemljišta, akvizicije hipoteka, financiranje, plinske kupce (offtake), i razvojni program raden i dovršen u posljednje četiri godine u Hrvatskoj, EU i SAD-u. I ponovno nismo dobili nikakav odgovor.

4) Takoder moramo reagirati na izjave ministra Panenića u medijima prošlog tjedna, da je on ‘iznenadjen o medijskoj pozornosti posvećenoj projektu o kojem jako malo znamo”, a sumnja da je Development Group ozbiljan investitor.

Ne možemo kriviti ministra Panenića za njegov nedostatak informacija posto je nedavno dosao na hrvatsku političku scenu, pa tako i nepoznavanje projekta LNG i naše Development Group-e, (iako postoje brojne komunikacije od nas prema Ministarstvu, koje bi, pretpostavljamo, trebale biti zadržane u takvim institucijama kao što je Ministarstvo gospodarstva, kako bi se novi ministar mogao informirati.

Medutim, kako ste vi direktor LNG Hrvatska d.o.o. tijekom cijelog razdoblja u kojem Development Group-a radi na projektu Krku, te ste primili brojne obavijesti od nas, vaša je odgovornost da u potpunosti upoznate Ministra sa svim informacijama koje je LNG Hrvatska d.o.o. dobila od Development Group u protekle četiri godine. Dakle, držimo vas, gospodine Antunoviću, prvenstveno odgovornim za ministrovu neinformiranost.

U zaključku, ponavljamo, kako smo uvijek prilazili projektu LNG terminala na Krku i LNG Hrvatska d.o.o. sa dobrom vjerom i namjerimo. Ponavljamo zaključke u našem pismu od prosinca 2014. u kojem stoji:

“Naša namjera je da se ubrza razvoj LNG Krk projekta i željeli bi razgovarali o potencijalu javno-privatnog partnerstva (PPP) ili sličnom okviru suradnje s LNG Hrvatska d.o.o. Naš pristup uključuje značajan dio domaćeg sadržaja u razvoju projekta, a rado bismo sudjelovali u razgovorima s hrvatskim tvrtkama. Iskreno smo zainteresirani u poboljšanju hrvatskog gospodarstva, a ovaj projekt može imati važan pozitivan utjecaj na gospodarski oporavak Hrvatske.”

Stoga smo vrlo razočarani vašim komentara, a posebno u posljednjih nekoliko medijskih istupa, te štete uzrokovane našim poslovnim interesima i našem ugledu. Vjerujemo da se takvi negativni napadi neće nastaviti i ovo će biti posljednji put da Development Group mora davati izjave u kojima brani sebe i svoje partnere protiv neopravdanog napada.”, stoji u otvorenom pismu koje potpisuje Robert Griffin, predsjedavajući Krk Energy Huba.

Related Posts