Osnovan fond za zbrinjavnje nuklearnog otpada

Vlada RH

Vlada je u u saborsku proceduru poslala prijedlog izmjena Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Predlaže se osnivanje fonda, koji osniva Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Zadaci su mu prikupljanje, očuvanje i povećanje vrijednosti sredstava za financiranje svih djelatnosti u vezi s zbrinjavanjem radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nastalih tijekom pogona i razgradnje Nuklearne elektrane Krško.

Sredstva fonda iz kojih se financiraju djelatnosti centra čine sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško koja Hrvatska elektroprivreda u Fond uplaćuje tromjesečno do prestanka rada Nuklearne elektrane Krško, odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen važećim Programom razgradnje i odlaganja, te naknade zbrinjavanja koje Fondu uplaćuju prouzročitelji odnosno vlasnici radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Vlada uredbom određuje način financiranja odnosno iznose, rokove i načine uplate sredstva za razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško, način financiranja, te visinu naknade i rokove plaćanja naknada zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija RH kao i način i namjenu financiranja i visinu naknade jedinice lokalne i samouprave na čijem području se uspostavljaju ili nalaze građevine za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u vlasništvu Fonda.

You may also like

0 comments