Mogući su negativni učinci na okoliš nizvodno od Save gdje HSE gradi lanac hidroelektrana, ORaH je postavio upit Ministarstvu zaštite okoliša i prirode o aktivnostima uključivanja u postupak izgradnje HE Mokrice sukladno ESPOO konvenciji. ESPOO konvencija koju su potpisali između ostalih i Slovenija i Hrvatska, dozvoljava sudjelovanje susjednih država na postupak procjena utjecaja na okoliš, ukoliko smatra da mogu imati posljedice po okoliš na zahvate koje provodi druga država. Moguće je modificirati, pa čak i zaustaviti izgradnju pojedinog objekta ako se utvrde štetni utjecaji na okoliš koji se manifestiraju u susjednoj državi.

Neven Voća, predsjednik Središnjeg programskog Foruma ORaH-a kaže: „Naše resorno Ministarstvo nam je odgovorilo kako su se uključili samo u prekogranični postupak strateškog utjecaja Državnog prostornog plana Republike Slovenije tijekom 2013. godine. To bi bilo pohvalno, kada ne bi bilo pod ingerencijom sasvim drugog našeg ministarstva i to Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Međutim, na postupak procjene utjecaja na okoliš, što svakako spada pod ingerenciju – i obavezu – Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstvo se nije uključilo već čekaju notifikaciju Republike Slovenije za prekogranične konzultacije u postupku procjene utjecaja na okoliš. Dakle, propustio se korak kada se pravno moglo djelovati na samom početku projekta i smanjiti negativne utjecaje na okoliš nizvodno od Save, odnosno na teritoriju Hrvatske. Umjesto da vodi brigu o mogućim štetnim utjecajima na floru i faunu te podzemne vode nizvodno od planirane HE Mokrice, naše Ministarstvo gubi vrijeme na stvari koje su za njih potpuno izvan njihovog resora djelovanja. Ono što je također propustilo napraviti jest definirati i prepoznati sve dionike u procesu pristupa informacijama te utvrditi vidljiv pristanak javnosti za sve odluke koje se u ovakvim slučajevima donose. U te odluke se moraju uključiti ekosustavi, socijalna i zdravstvena pitanja, a izbjegavanje negativnih utjecaja mora biti prioritet, što je na žalost opet propušteno učiniti. Potpuno je jasno da se opet radi o ravnodušnosti našeg resornog ministarstva za okoliš koje evidentno nema vremena za stvari koje se mogu ticati svih stanovnike koji se nalaze nizvodno od HE Mokrice, a ponajviše Zagrebačke županije, pa i samog Grada Zagreba”, prenosi Energetika-net.

Naime, okolišne Udruge već duže vrijeme upozoravaju kako bi izgradnjom HE Mokrice moglo doći do promjena režima podzemnih voda te da će svakako utjecati na bioraznolikost rijeke Save te se nadaju kako će se Hrvatska aktivnije uključiti u procjenu ovakvog zahvata na naš okoliš. Kako to nije jedini slučaj u kojem naše resorno ministarstvo ne vodi brigu o aktivnostima koje provode naše susjedne države pratit ćemo ovaj slučaj i tražiti u svrhu transparentnosti postupka koje provodi Slovenija na uvid sve radnje koje je poduzela Vlada Republike Hrvatske preko resornih ministarstava tijekom izgradnje HE Mokrice. Tako ćemo moći transparentno upoznati građane županija povezanih rijekom Savom na moguće posljedice izgradnje HE Mokrice, a i ostalih HE koje naši susjedi grade uzduž sliva rijeke Save.

Related Posts