Odobrena koncesija za Trebinje 1

Vlada RS-a
Vlada Republike Srpske na ovotjednoj sjednici dodijelila je koncesiju za gradnju i korištenje sunčane elektrane Trebinje 1. K tomu, dala je suglasnost za potpisivanje ugovora o koncesiji za tu sunčanu elektranu koja će se graditi na području Trebinja.

Koncesija je dodijeljena tvrtki Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske. nbSunčana elektrana bi trebala biti izgrađena u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Koncesionar prije potpisivanja ugovora treba u proračun Republike Srpske uplatiti jednokratnu naknadu od 503 750 KM. Nakon što sunčana elektrana bude završena, koncesionar će plaćati koncesijsku naknadu u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom kW h električne energije, od čega će 95 posto sredstava biti usmjereno u proračun općine Trebinje.

You may also like

0 comments