Home Energetika Očekuje se spajanje dvije energetske agencije

Očekuje se spajanje dvije energetske agencije

by admin

Vlada priprema osnivanje nove energetske agencije koja bi nastala pripajanjem Hrvatske agencije za osiguranje nafte i naftnih derivata (HANDA) Agenciji za ugljikovodike (AZU).

Riječ je srodnim agencijama koje su nakon novog preustroja ministarstava pod ingerencijom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje je pokrenulo prvi korak u pripremi zakonske podloge za objedinjavanje dviju agencija. U javnu raspravu stavljeni su prijedlozi  tri zakona – o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, o tržištu nafte i naftnih derivata, te zakona o osnivanju AZU, a u kojima se nudi nekoliko opcija za novi preustroj. Javnom raspravom koja je otvorena do potkraj veljače resorno ministarstvo nastoji ishoditi potporu za izradu zakonske podloge za objedinjavanje, za koju potom slijedi daljnji postupak ishođenja potrebnih suglasnosti za stavljanje u saborsku proceduru.

Osim povećanja učinkovitosti, objedinjavanjem bi se postiglo i financijske uštede, i to za oko milijun kuna, piše Poslovni dnevnik. Procijenjeno smanjenje proračunskih rashoda postiglo bi se tako da AZU preuzme poslove, djelatnike, opremu i financijska sredstva HANDE. Prema planu državnog proračuna za 2017. godinu AZU raspolaže s prihodom od 11,2 milijuna kuna, od čega se polovicom pokriva troškove plaća 16 zaposlenika. HANDA ima nešto manje zaposlenih, oko 10, a ukupan proračunski fond joj iznosi 409 milijuna kuna, s time da 396 milijuna kuna koristi za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Related Posts