Novi zakon omogučio okrupnjavanje zemljišta

Hrvatski je sabor donio u petak zakone o komasaciji te o Hrvatskoj agronomskoj komori. Novi Zakon o komasaciji i postupci komasacije trebali bi nakon 30 godina omogućiti okrupnjavanje posjeda i katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta, uređenje putne i kanalske mreže, navodnjavanje, sređivanje vlasničkih i drugih odnosa, itd.

Komasacija će se provoditi temeljem višegodišnjih i godišnjih programa. Višegodišnje, na razdoblje od pet godina, donosi Hrvatski sabor, a godišnje Vlada.Do 1991., po podacima Državne geodetske uprave komasirano je, odnosno okrupnjeno oko 822 tisuće hektara zemljišta u 11 jedinica regionalne samouprave.

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori uređuje da je učlanjenje u Komoru dobrovoljno, a da članstvo ovlaštene agronome obvezuje na pridržavanje prava i obveza koji iz njega proizlaze. U roku od 30 dana po stupanju na snagu Zakona imenovat će se povjerenstvo za provođenje prvih izbora za tijela Komore i održavanje izborne skupštine, a najkasnije u roku od šest mjeseci raspisat će se prvi izbori za tijela Komore.Financijska sredstva za rad Komore osiguravaju se od upisnine, članarine, naplatom usluga, donacija, te drugih izvora.

Sabor je većinom glasova odbio Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu te dva zastupnička prijedoga – o osnivanju Fonda za sufinanciranje investicijskih projekata reformistice Natalije Martinčević te izmjene Zakona o suzbijanju zlouporabe droga Mirele Holy (OraH).

Sabor zasjedanje nastavlja u srijedu raspravom o izmjenama Kaznenog zakona.