Nova ulaganja su zapela u ministarstvu financija

Još u prvom tromjesečju industrijskom strategijom predviđene su bile promjene u sustavu poticaja koje država daje za nova ulaganja, no prijedlog zakonskih izmjena koji je u Ministarstvu gospodarstva pripremljen još nije došao do Vlade i po svemu sudeći teško da će i prije ljetne stanke biti na usvajanju u Hrvatskom Saboru. Izmjene zakona o poticanju investicija zapele su, kako neslužbeno doznajemo, u Ministarstvu financija, koje još treba dati suglasnost za nastavak procedure i otvaranje javne rasprave o novim mjerama poticanja ulaganja.

Takav oprez ministarstva Borisa Lalovca ne čudi, jer se rješavanjem problema proračunskog deficita uvode nove potpore za ulaganja u prerađivačkoj industriji od najmanje 13 milijuna eura. Tim bi mjerama država trebala s investitorom ući u projekt kao partner koji dijeli rizik i osigurava veću sigurnost u planiranju projekata u Hrvatskoj, a od kojega će efekte imati tek u budućnosti. Program poticaja polazi od preduvjeta da ga pokreće novoosnovana tvrtka u Hrvatskoj, s ciljem realizacije ulaganja u konkretan novi projekt, kojim će biti otvoreno najmanje deset novih radnih mjesta visoke stručne spreme.

Novina koja se za ove ulagače planira uvesti ima za cilj, kako je iz Ministarstva gospodarstva već najavljivano, osigurati prije svega stabilno investiticijsko okruženje, što je i jedna od glavnih zamjerki onima koji razmatraju Hrvatsku kao ulagačku desetinaciju. Zbog čestih intervencija i promjena uvjeta poslovanja nemogućim se pokazalo planiranje poslovanja, a jedan od znakovitih primjera u tom kontekstu bilo je smanjenje zdravstvenog doprinosa s 15 na 13 posto i umjesto najavljenog daljnjeg spuštanja ta je stopa vraćena na istu razinu radi proračunskog deficita. Sada je jedna od mjera koju se želi uvesti upravo zbog ovakvih slučajeva – sporazum kojim država ulagaču jamči nepromjenjive uvjete poslovanja na deset godina.

To znači, da će država s tvrtkom koja zadovoljava kriterij visine ulaganja i broja novih radnih mjesta, sporazumom preuzeti obvezu sufinanciranja razlike poreznih davanja i obveza za doprinose koje nastupe zbog njihovih promjena tijekom deset godina od početka ulaganja. Investitor koji s resornim ministarstvom sklopi takav sporazum morat će uplaćivati sve obračunate obveze, a potpora bi mu bila isplaćena istekom godišnjeg obračunskog razdoblja. Na taj način u proračun bi se slijevali novci temeljem poreza i doprinosa, ali bi resorna ministarstva gospodarstva ili poduzetništva preuzela obveze prema investitoru koji koristi ovakav novi mehanizam sigurnosti uvjeta poslovanja u Hrvatskoj. Predviđa se i u slučaju da dođe do poduzetnicima povoljnijih promjena u davanjima državi investitor može raskinuti sporazum o ovom obliku potpore.

Osim toga, ulagačima iz ove kategorije će biti na raspolaganju još tri nove mjere poticaja. Moći će tako koristiti i opciju sufinanciranja bilo koje porezne obveze, odnosno dijela iznosa obveze za doprinos, također u razdoblju od deset godina. Pri tom će se sporazumom utanačiti ukupan iznos potpore, kao i planirana godišnja dinamika ulaganja i korištenja ovih potpora. Novi model koji se planira uvesti su “poticaji pola-pola”. Ulagačima bi njime resorno ministarstvo sufinanciralo 50 posto plaćanja PDV-a po obvezi utvrđenoj na mjesečnoj PDV prijavi, kao i polovicu obveze poreza na dohodak i do 50 posto obveze poreza na dobit, te plaćanja predujma po PD obrascu.

Za ovaj oblik potpore resorno ministarstvo izdavat će vrijednosni kupon koji će ulagaču biti dokument kojim dokazuje podmirena porezna davanja. Interes se svakako očekuje i za četvrtu mjeru potpore ulagačima, kojom im se omogućuje poček plaćanja poreznih obveza. Nadležno bi ministarstvo po ovom konceptu pomoglo ulagačima odobravanjem zajma za plaćanje svih poreznih obveza, izuzev PDV-a, i to kroz tri godine od početka ulaganja i bez obračuna kamata. Taj bi se zajam ulagačima uplaćivao na poreznu karticu po dostavljanju obračuna obveza, a po proteku trogodišnjeg razdoblja ulagač je ministarstvu dužan vratiti zajam u 36 jednakih mjesečnih obroka.

U svim novim mjerama poticaja, koje se mogu koristiti pojedinačno ili u kombinaciji, vrijedit će pravilo maksimalnog iznosa potpora, koji mora biti usklađen i s kartom regionalnih potpora. Po procjenama iz Ministarstva gospodarstva, na ulaganje u visini 20 milijuna eura kroz deset godina ulagač bi novim mjerama mogao dobiti potporu od najviše 5 milijuna eura. Inače, mjere poticanja ulaganja koje su se dosada primjenjivale, nastavile bi se koristiti i ubuduće, jer je njima obuhvaćen i veći broj malih ulaganja. Procjene su Ministarstva gospodarstva da bi od 100 projekata za koje su ulagači od 2012. zatražili potpore države, novi set poticaja mogla koristiti četvrtina ulagača. (Agencije)