Njemačka će povećati ulaganja u kapacitete ukapljenog plina

LNG World News
Njemačka vlada je odobrila plan zahvaljujući kojem bi se tvrtkama olakšala ulaganja u nove LNG terminale kako bi se diversificirali izvori plina u toj zemlji Zakonodavstvo je važno za sigurnost opskrbe plinom, ali i za konkurentnost u Njemačkoj.

Tamošnja vlada napominje kako se za transport prirodnog plina s brodova na prijenosnu mrežu treba izgraditi nedostajuća infrastruktura.

Važno je istaknuti kako je dosad izgradnja terminala za uvoz LNG-a bila u nadležnosti privatnih tvrtki, što je značajnije povećavalo rizik zakupa terminala. . Osim toga, potreban je plinovod koji povezuje terminal s nacionalnom prijenosnom mrežom. A troškove priključnog plinovoda pokriva predlagatelj projekta.

Novim zakonodavstvom će se od mrežnog operatera, a ne predlagatelja projekta, zatražiti osiguranje priključka od terminala do prijenosne mreže. Tako će se troškovi izgradnje i održavanja prenijeti na krajnjeg potrošača. Vlada kaže kako će rast troškova za potrošače biti zanemariv. Taj zakon tek treba odobriti parlament, navodi se u tekstu.

Ruski proizvođač prirodnog plina Novatek na Međunarodnoj konferenciji i izložbi o ukapljenom prirodnom plinu u Šangaju objavio je da je potpisao neobvezujući sporazum sa španjolskom naftnom kompanijom Repsol o isporuci ukapljenog prirodnog plina. Načelnim sporazumom predviđa se sklapanje ugovora u trajanju od 15 godina prema kojem bi ruska kompanija Repsolu isporučivala milijun tona LNG-a godišnje iz projekta Arctic LNG 2, kao i iz drugih Novatekovihprojekata. Plin će se ponajprije isporučivati na tržišta na Pirinejskom poluotoku.

You may also like