Niža cijena za Rudnik boksita

Nikšić – Stečajni upravnik Rudnika boksita raspisao je danas novi oglas za prodaju imovine preduzeća po početnoj cijeni od 8,55 miliona eura, što je 950 hiljada eura niže nego na prethodnom tenderu.
Zainteresovani za kupovinu, pisane ponude treba da dostave Privrednom sudu do 20. aprila do 11 sati, a biće otvorene sat kasnije, prenosi agencija MINA-business. Na prethodni, treći tender, na kojem je početna cijena iznosila 9,5 miliona eura, dostavljene su dvije ponude, mađarske kompanije Vagon impex i nikšićkog Neksana, ali su obje proglašene nevažećim. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Rudnika boksita koju čine građevinski objekti sa zemljištem u Opštini Nikšić sa poslovnim zgradama u privredi. Na prodaju je i zemljište kao i proizvodna postrojenja, oprema i uređaji, transportna sredstva i druga pokretna imovina nikšićkog preduzeća. Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez garancija kupcu i bez prava kupca na naknadni prigovor i reklamaciju.

Pravo podnošenja ponuda imaju svi pojedinci i kompanije koji po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti. Ponuda se dostavlja za kupovinu cjelokupne ponuđene imovine. Svi ponuđači dužni su da za kupovinu ukupne imovine dužnika uplate depozit od 800 hiljada eura. “Smatra se da su ispunjeni uslovi za javno otvaranje ponuda ako je u oglasom ostavljenom roku prispjela jedna pisana ponuda i ako je na dan javnog otvaranja ponuda najmanje jedna osoba pristupila otvaranju”, navodi se u oglasu. Nevažeće ponude neće se uzimati u razmatranje, a postupak javnog otvaranja ponuda sprovodi stečajni upravnik. Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena.

Stečajni upravnik će u roku od deset dana izabrati najpovoljnijeg ponuđača i proglasiti kupca. Za slučaj da kupac odustane od kupovine imovine, stečajni upravnik za kupca može proglasiti drugog po redu najpovoljnijeg ponuđača. Ponude učesnika javnog nadmetanja ne obavezuju, što znači da stečajni upravnik zadržava pravo da po ovom oglasu ne proglasi kupca i da zbog toga ne snosi posljedice. Kupac je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od proglašenja kupca zaključi ugovor o kupoprodaji. Nakon što kupac u cjelosti isplati kupoprodajnu cijenu, na njega se prenosi pravo svojine na kupljenoj imovini.

Kompanija Neksan i Rudnici boksita potpisali su u januaru ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, nakon što je prethodni istekao, prema kojem kompanija vlasnika Miodraga Davidovića, do oko 20. aprila upravlja Rudnicima boksita. U Rudnicima boksitima je u novembru 2013. godine uveden stečaj na zahtjev Crnogorske komercijalne banke CKB, zbog duga od 1,59 miliona EUR, a potom je proglašen i bankrot, jer niko u zakonskom roku nije dostavio plan reorganizacije preduzeća. Novi stečajni upravnik Rudnika boksita je Mladen Marković, koji je na toj poziciji zamijenio Zdravka Cicmila.