NIS prepolovio neto dobit u 2015. godini

Naftna industrija Srbije (NIS) imala je u 2015. godini neto dobit od 14,6 milijardi dinara što je gotovo upola manje nego 2014. godine i na nju su u najvećoj meri uticali pad cena nafte na svetskom tržištu od gotovo 50 odsto i negativni uticaj kursnih razlika od 8,1 milijardu dinara, saopštila je danas ta kompanija. “Iako su finansijski pokazatelji niži nego 2014. godine, oni su znatno viši od planiranih za 2015, uzimajući u obzir pad cena sirove nafte”, ističe se saopštenju.

Neto dobit NIS-a u 2014. godini bila je 27,8 milijardi dinara. Dodaje se da je održanju profitabilnosti u izuzetno složenim uslovima za poslovanje u najvećoj meri doprinelo kontinuirano sprovodjenje programa operativne efikasnosti. “NIS je uspeo da održi planirani nivo investicija i u 2015. godini u razvoj kompanije je uloženo 30,3 milijarde dinara, što je dvostruko više od ostvarene godišnje neto dobiti kompanije, čime je NIS ostao u vrhu najvećih investitora u Srbiji”, navedeno je u saopštenju. Obaveze NIS-a po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u 2015. godini iznosile su 151,9 milijardi dinara, odnosno 12 odsto više nego pre godinu dana.

Ta kompanija je treći put zaredom, akcionarima isplatila dividende u 2015. u ukupnom iznosu od 7,6 milijardi dinara, što je 25 odsto neto dobiti kompanije iz 2014. godine. Kako je saopšteno, NIS je u oblasti istraživanja i proizvodnje povećao rezerve ugljovodonika za osam odsto u poredjenju sa prošlom godinom, a obim prerade nafte i dorade poluproizvoda povećan je za šest odsto i nastavljena je modernizacija preradjivačkih kapaciteta.

U 2015. godini NIS je osnovao kompaniju TETO Pančevo sa ciljem izgradnje termoelektrane–toplane kapaciteta 140 megavati u Pančevu, završena je izgradnja malih elektrana Velebit 3 i Sirakovo 2 i kompanija trenutno ima 13 malih elektrana na naftnim i gasnim poljima u Srbiji, ukupnog kapaciteta 11,6 magavati. Promet naftnih derivata povećan je za pet odsto u odnosu na 2014. godinu i NIS je povećao učešće na maloprodajnom tržištu naftnih derivata u Srbiji za jedan odsto.

Generalni direktor Kiril Kravčenko je ocenio da je protekla godina bila teška ne samo za NIS, već i za ceo naftno-gasni sektor u svetu i da je ponosan što je kompanija uspela da zadrži profitabilnost. “Naš odgovor na krizu su bili timski rad, smanjenje troškova i operativna efikasnost u svim segmentima poslovanja, koji su dali očekivane rezultate zbog čega i dalje ostaju naš glavni cilj. Pred nama su teška vremena zbog čega moramo ostati fokusirani do kraja i uložiti mnogo napora na održanje profitabilnosti kompanije”, rekao je Kravčenko.

You may also like

0 comments