NIS je donio odluku o isplati dividende

Skupština akcionara NIS-a donijela je danas odluku o isplati dividendi za 2014. godinu, saopšteno je iz te kompanije i navedeno da će akcionari dobiti 46,85 dinara bruto po akciji. Odobrena je isplata dividendi akcionarima NIS-a u iznosu od 25 odsto neto dobiti za prošlu godinu i za isplatu dividendi izdvojen je bruto iznos od 7.639.380.000 dinara, odnosno 46,85 dinara bruto po akciji, navodi se u saopštenju.

Pravo na dividendu za 2014. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrijednosti na Dan akcionara VII redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno 13. juna 2015. godine. Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara NIS-a donijeta je i odluka o raspodjeli dobiti NIS-a za 2014. godinu i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva. Na sjednici Skupštine akcionara imenovani su i članovi Odbora direktora Društva.

Na prijedlog većinskog akcionara, OAD Gaspromnjeft imenovani su: Vadim Jakovljev, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Gasprom njefta, koji je i prvi zamjenik generalnog direktora Gasprom njefta, Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a, koji je i član Izvršnog odbora Gasprom njefta i zamjenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama Gasprom njefta. Za članove Odbora direktora Društva NIS imenovan je i Aleksandar Bobkov, savjetnik generalnog direktora Gasprom njefta, Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbor Gasprom njefta , koji je i zamjenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije te kompanije, kao i Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju Gasprom njefta i Anatolij Černer, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Gasprom njefta, koji je i zamjenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet Gasprom njefta.

Za članove Odbora direktora na prijedlog Republike Srbije su imenovani: Nikola Martinović, Goran Knežević, Danica Drašković. Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja. Skupština akcionara je imenovala Nenada Mijailovića za predsjednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izvještavanja akcionara Društva, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov. Osim toga, Skupština akcionara NIS-a je usvojila Finansijske izvještaje za 2014. godinu, Konsolidovane finansijske izvještaje za 2014. godinu i Izvještaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2014. godinu. Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2015. godinu izabran je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

You may also like