Neće biti upliva države u sljedećih deset godina u Petrokemiji

Petrokemija je uspješno provela dokapitalizaciju – i prije isteka roka ulagatelji su upisali i uplatili 45 milijuna novih dionica, čime je kompanija prikupila 450 milijuna kuna
U razgovoru za Novu TV, ministar Darko Horvat kaže da se država nije riješila Petrokemije, nego je država priremeno riješila problem Petrokemije. “Trenutno imamo jedan zrakoprazan prostor, ali imamo formirani Nadzorni odbor, želju i nadu da postojeći NO u vrlo kratkom vremenu odabere novi menadžment. Istog trenutka kada novi menadžment bude formiran – ja ću ih pozvati na sastanak u Ministarstvo”, komentira Horvat satnje u Petrokemiji.

Ističe da su je dali na upravljanje Ini i PPD-u “u nadi da će transformacija jednog razmišljanja, kako voditi firmu, dovesti do tog da Petrokemija iz gubitaša postane dobitaš”.

S obzirom da će Petrokemija ubuduće morati tržišno funkcionirati, upitan podrazumijeva li to i li to manji broj radnika, odgovara: “To znači da programom restrukturiranja koji je prošao prednotifikaciju, kojem je verificirana državn potpora, regularna, više neće biti upliva države u Petrokemiju sljedećih 10 godina.”

 “Bude li odluka menadžmenta takva i trgovačko duštvo se vodilo postulatima tržišne ekonomije vjerojatno će jedan broj radnika morati otići”, ističe Horvat precizirajući da će to biti već sljedeće godine.

Upitan tkob sada vodi tu tvrtku, odgovara: “Trenutno imamo jedan zrakoprazan prostor, ali imamo formirani nadzorni odbor, želju i nadu da postojeći nadzorni odbor u vrlo kratkom vremenu odabere novi menadžment. Istog trenutka kada novi menadžment bude formiran ja ću ih pozvati na sastanak u Ministarstvo.”

You may also like

0 comments