Naveći rast dobiti u elektroenergetskojm poslu

Analiza Fine
O poslovanju poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije u razdoblju od 2008. do 2017. pokazala je značajna porast broja poduzetnika u toj djelatnosti te rast financijskih stavki, npr. prihoda, rashoda i dobiti koja se u tom razdoblju gotovo udesetostručila pa je konsolidirani rezultat u 2017. dobit veća od 2,1 milijardu kuna.

Po podatcima iz analize Financijske agencije (Fina), broj poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije porastao je s 89 njih 2008. godine, na 690 u 2017. godini, ali je broj zaposlenih pao s 13.465 u 2008. na 11.669 u 2017. godini. “Najveći utjecaj na ovo smanjenje imala je promjena broja zaposlenih u društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u 2008. godini 9.271 zaposleni, a u 2017. godini 7.370 zaposlenih ili 20,5 posto manje)”, obrazlažu iz Fine.

Napominju i kako je veliki broj tvrtki koje su u tom razdoblju osnovane bio bez zaposlenih ili s malim brojem zaposlenih. Tako je primjerice u 2017. od ukupno 690 tvrtki, bez zaposlenih bilo 456 tvrtki, a 159 je imalo jednog ili dva zaposlena.

Podatci Fine pokazuju i da je ukupni prihod tvrtki u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije u razdoblju od deset godina porastao s 21,1 milijardu kuna, koliko je iznosio 2008. godine, na 27,5 milijardi kuna u 2017., što je rast rast prihoda od 6,4 milijarde kuna. Najveći prihod je ipak zabilježen 2014. godine, kada je iznosio 28,75 milijardi kuna.

Također su rasli i ukupni rashodi – 2008. iznosili su 20,85 milijardi kuna, a 2017. su iznosili 25,05 milijardi kuna. Najveći su ukupni rashodi zabilježeni 2013. godine, kada su premašivali 26 milijardi kuna. “Kroz cijelo promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan financijski rezultat – neto dobit, koja je s 215,5 milijuna kuna iz 2008. godine, u 2017. porasla na 2,1 milijardu kuna u 2017. godini, što je povećanje od 880,7 posto”, navode iz Fine.

Ipak, dobit iz 2017. godine, po podacima iz Fininih tablica, je najniža u razdoblju od 2013. godine, kada je dobit iznosila nešto više od 2,26 milijardi kuna, dok je najviša zabilježena 2015. godine kada su poduzetnici iz djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije imali dobit veću od tri milijarde kuna. Iz Fine napominju kako je kroz cijelo promatrano razdoblje trgovinski saldo negativan jer je uvoz u svakoj od promatranih godina bio veći od izvoza.

You may also like

0 comments