Nastavljen blagi rast industrijske proizvodnje

Analiza DZS-a

Nakon povratka pozitivnim vrijednostima na godišnjoj razini u prosincu, industrijska proizvodnja tijekom siječnja nastavila je s godišnjim rastom. Naime, prema podacima DZS-a, uz rast od 1,5% u odnosu na prosinac (sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi), obujam industrijske proizvodnje u siječnju je bio viši za 1,8% u odnosu na isti mjesec prošle godine (kalendarski prilagođeni indeksi).

Promatrajući prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), pozitivna godišnja kretanja u siječnju dominantno su bila pod utjecajem rasta proizvodnje u kategoriji Energija kod koje je zabilježen godišnji rast od 9,6%. Slijede kategorije Netrajni proizvodi za široku potrošnju (4,2%) te Kapitalni proizvodi (2,2%). S druge strane, ublažavanju godišnjeg rasta pridonio je godišnji pad u preostale dvije kategorije, Trajni proizvodi za široku potrošnju (-9,4%) te Intermedijarni proizvodi (-2,0%).

Promotrimo li djelatnosti prema područjima (NKD), prerađivačka je industrija (koja čini preko 80% ukupne proizvodnje), nakon pada u studenom i prosincu, u siječnju zabilježila rast od 0,6% na godišnjoj razini. Godišnji rast kod prerađivačke industrije zabilježen je u 8 od 24 djelatnosti, pri čemu je najasnažniji rast zabilježen u potkategoriji Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, po stopi od 36,0%. S druge strane, najsnažniji godišnji pad kod prerađivačke industrije i dalje bilježi potkategorija Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, po stopi od 65,7%. Za razliku od prerađivačke industrije, kod Rudarstva i vađenja (-12,7%) zabilježen je godišnji pad, dok je kategorije Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija zabilježen porast od 13,1%.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u siječnju je, uz stagnaciju na mjesečnoj razini, niži za 2,1% u usporedbi sa siječnjem 2020. godine. Uz navedena kretanja broja zaposlenih, u promatranom razdoblju proizvodnost rada bila je niža za 0,1%.

Podaci za siječanj potvrdili su očekivanja o početku, iako skromnog, oporavka industrijske proizvodnje početkom 2021. godine. Iako će industrija vratiti dio izgubljenog obujma u mjesecima ispred nas, oporavak ne može dobiti jači zamašnjak sve dok se ne riješe neka strukturna pitanja. Dodatno, i epidemiološka slika utjecat će na dinamiku oporavka tijekom 2021. kao i brzina oporavka inozemne potražnje. S druge strane, niska prošlogodišnja baza doprinijet će snažnijim stopama oporavka. Ipak, niska konkurentnost ostat će i dalje najveći izazov sve dok se ne dogodi zaokret prema proizvodnji proizvoda srednje do visoke tehnološke složenosti.

You may also like

0 comments