Nastavio pad mirovinskih osiguranika

RBA Analize
Nakon pada na mjesečnoj (-0,6%) i godišnjoj (-0,6%) razini u prosincu, posljednji podaci HZMO-a za prvi mjesec 2021. godine zabilježili su nastavak negativnih kretanja broja osiguranika.

Nakon pada na mjesečnoj (-0,6%) i godišnjoj (-0,6%) razini u prosincu, posljednji podaci HZMO-a za prvi mjesec 2021. godine zabilježili su nastavak negativnih kretanja broja osiguranika. Broj osiguranih osoba pri HZMO-u u siječnju je tako pao na 1.531.689 osoba, što predstavlja pad od 0,3% u odnosu na prosinac te 0,5% u odnosu na siječanj 2020. godine.

Promatrano prema NKD-u, broj osiguranika u kategoriji Obrazovanje (koja sudjeluje sa udjelom od 7,5% u ukupnom broju osiguranika) najviše je pridonio ublažavanju mjesečnog pada, zabilježivši najsnažniji mjesečni rast tijekom siječnja, po stopi od 0,9% odnosno 1.004 osobe. S druge strane, od djelatnosti koje su zabilježile pad na mjesečnoj razini, kategorija Trgovina na veliko i malo ostvarila je najznačajniji doprinos ukupnom padu, zabilježivši pad od 0,9% odnosno 2.019 osoba (s udjelom od 15,5%). Od ostalih kategorija koje su tijekom siječnja u prosjeku sudjelovale s najvećim udjelom u ukupnom broju osiguranika, Prerađivačka industrija (15,7%) je zabilježila mjesečni pad od 0,1% ili 261 osobu dok je Javna uprava i obrana (7,9%) zabilježila pad od 0,3% ili 427 osoba.

Na godišnjoj razini broj osiguranika niži je za 6.932 osobe. Među djelatnostima NKD-a koje su u siječnju zabilježile najsnažniji godišnji rast ističe se kategorija Građevinarstvo, zabilježivši stopu rasta od 5,4% odnosno 6271 osoba, čime je nastavljen rastući trend prisutan od listopada 2015. godine. S druge strane, godišnjem padu najviše je pridonijela kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kod koje je nastavljen trend godišnjeg pada jedanaesti mjesec zaredom, a u siječnju je iznosio 7,3% ili 6.522 osobe. Obzirom na vrstu djelatnosti, navedena kretanja izravna su posljedica pandemije. Spomenute kategorije s najvećim udjelom u ukupnom broju osiguranika, Trgovina na malo te Prerađivačka industrija, također su nastavile negativna godišnja kretanja, po stopama od -2,0% odnosno -1,2%.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u drugoj polovici prosinca usvojeni su novi uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, a vrijede od 1. siječnja. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom produžene su na siječanj i veljaču. Uz navedeni splet mjera, očekujemo da će u ovoj godini snažnija negativna kretanja biti ublažena očekivanim početkom gospodarskog oporavka.

0 comments