Narodna banka Srbije nije bila spora nego oprezna

Beograd – Pažljivo donijeta odluka NBS-a kojom su bankama ponuđena četiri modela za konverziju stambenih kredita u CHF trebala bi poslužiti izjednačavanju mogućnosti sviju građana, donosi u autorskom tekstu za beoggradski Nedeljnik guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Odluka NBS-a obezujuća je i predviđa da se građanima u roku od 30 dana ponude aneksi ugovora, a predviđa i sankcije za neposlušne banke. Naime, banke koje se ne budu pridržavale odluke, što će se utvrditi kroz postupak kontrole ili kroz osnovane pritužbe građana, snosit će sankcije koje su takođe predviđene odlukom. Podsećajući na predložena četiri modela,  ističe kako će uvijek biti  naknadne pameti, kao i onih koji bi to bolje. Podsjetila je i kako je Narodna banka ukazivala na rizike zaduživanja u CHF-u na duži rok.
Pored ukazivanja na rizik dugoročnog zaduživanja u CHF-u, Narodna banka je često pozivala građane da izvrše konverziju kredita indeksiranih u francima u kredite indeksirane u eurima.  Međutim, građani su se u izuzetno malom broju odazvali na te pozive, kaže guvernerka i dodaje da je posljednji poziv bio u prosincu prošle godine kada se odazvao jedan posto pozvanih klijenata.

Prema njenim rečima, analiza socijalne strukture govori da su se u CHF-ovima zaduživali građani koji su podizali veći kredit da bi kupili znatno veći stan, ili pak stan za iznajmljivanje, ali bilo je i građana koji su zbog niže rate kredita osigurali jednu sobu više za svoju obitelj. Udruženje bankarskih klijenata Efektiva odbacilo je ponuđene modele za riješavanje problema kredita u CHF-u koje je predložila Narodna banka Srbije, ocijenjujući da su nepovoljni i nedovoljni. Nakon mjesec dana obećanja, jasno je da NBS nema snage, a verovatno ni volje, da se se izvuče iz bankarske stege i utjecaja, a svi dosadašnji razgovori su bili samo farsa i kupovina vremena, navodi Efektiva.