Napravljen korak prema uniji tržišta kapitala

Europska komisija danas poduzima važan korak prema razvoju unije tržišta kapitala promicanjem alternativnih izvora financiranja i uklanjanjem prepreka za prekogranična ulaganja.
Iako će unija tržišta kapitala koristiti svim državama članicama, posebice će ojačati ekonomsku i monetarnu uniju promicanjem podjele rizika s privatnim sektorom. Uz već ostvareni napredak od pokretanja unije tržišta kapitala 2015., današnjim će se prijedlozima ojačati prekogranično tržište investicijskih fondova, promicati tržište EU-a za pokrivene obveznice kao izvor dugoročnog financiranja te stvoriti veća sigurnost za ulagače u kontekstu prekograničnih transakcija vrijednosnih papira i potraživanja.

Unija tržišta kapitala jedan je od prioriteta Junckerove Komisije kojim se želi ojačati gospodarstvo Europe i potaknuti ulaganja za nova radna mjesta. Cilj je mobilizirati i usmjeriti kapital na sva poduzeća u EU-u, posebice mala i srednja poduzeća (MSP) kojima trebaju sredstva za širenje i napredak. Ako Europski parlament i Vijeće brzo donesu te prijedloge, to će poduzećima i ulagačima omogućiti veće koristi od prilika na jedinstvenom tržištu. Komisija poziva suzakonodavce da osiguraju brzo donošenje pripremljenih ključnih reformi za dovršenje unije tržišta kapitala, poput prijedloga za jačanje nadzora tržišta kapitala, restrukturiranje poslovanja i pružanje novih mogućnosti uštede za potrošače. Od 12 prijedloga Komisije za uspostavu temelja unije tržišta kapitala suzakonodavac je u ovom trenutku prihvatio samo tri.

– Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Današnji su prijedlozi dio šire strategije za jačanje tržišta kapitala i poticanje ulaganja u EU-u. Za ostvarenje istinske unije tržišta kapitala u Europi do 2019. trebamo postići napredak u trima područjima: europskim oznakama i odobrenjima za prekogranično poslovanje za financijske proizvode, usklađenim i pojednostavnjenim pravilima za proširenje tržišta kapitala te dosljednijem i učinkovitijem nadzoru.

– Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Želimo da poduzeća, posebice mala i srednja, lakše i povoljnije dobivaju potrebna financijska sredstva. To će se, uz rast, ostvariti kroz povezanije jedinstveno tržište. Komisija ispunjava svoje obećanje da će uspostaviti temelje unije tržišta kapitala. Europski parlament i Vijeće sad moraju odraditi svoju ulogu, a Komisija je spremna s njima surađivati kako bi donijeli sve zakonodavne prijedloge do 2019.

– Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Novim će se pravilima olakšati pristup MSP-ova kreditiranju i promicati prekogranična ulaganja. Želimo stvoriti pravnu sigurnost i ukloniti pravne rizike u prekograničnim ustupanjima potraživanja te u transakcijama koje su važne za financiranje MSP-ova.

You may also like

0 comments