Nakon pet godina prekinut trend rasta zaposlenosti

RBA Analize
Prema posljednjim podacima HZMO-a u travnju je zabilježen pad broja osiguranika na mjesečnoj i godišnjoj razini. Dolaskom gospodarskih poteškoća koje su imale negativan odraz na hrvatsko tržište rada, pad broja osiguranika bio je neizbježan.

Zbog karakteristične sezonalnosti hrvatskog tržišta rada, mjesec travanj zabilježio je negativna kretanja koja nisu bila uobičajena posljednjih godina. S druge strane, na godišnjoj razini prekinut je trend pozitivnih stopa rasta koje su bile prisutne od ožujka 2015. godine.

Broj osiguranika na kraju travnja spustio se na 1.520.590 osoba (9.315 osoba ili 0,6% manje nego u ožujku). Tako je broj zaposlenih u kategoriji Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (koja sudjeluje s udjelom od 3,1% u ukupnom broju osiguranika) zabilježio najveći pad na mjesečnoj razini od 3,0%. Također, dvije kategorije koje su u posljednjih 12 mjeseci u prosjeku sudjelovale s najvećim udjelom osiguranika u ukupnom broju osiguranika zabilježile su mjesečni pad.

Među njima su Prerađivačka industrija (-1,1%) i Trgovina na veliko i na malo (-0,9%) te Javna uprava i obrana (-0,5%). S druge strane, od djelatnosti koje su zabilježile rast na mjesečnoj razini, kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarila je rast od 0,7% (s udjelom od 5,5%). Razlog tome je oporavak od ožujka kada je ista kategorija zabilježila snažan pad od 6,4%.

Podaci o tvorničkim narudžbama u Njemačkoj za mjesec ožujak zabilježili su snažan pad od 15,6% u odnosu na veljaču što je najviše otkako je prikupljanje podataka započelo 1991. godine.

Podaci o tvorničkim narudžbama u Njemačkoj za mjesec ožujak zabilježili su snažan pad od 15,6% u odnosu na veljaču što je najviše otkako je prikupljanje podataka započelo 1991. godine.

Prema podacima Bloomberga, očekivana stopa konsenzusom iznosila je tek -10,0%. S druge strane, na godišnjoj razini zabilježen je još snažniji pad od 16,0% što je također premašilo očekivanja od -7,8%. U Njemačkoj i euro području potvrđeni su konačni podaci PMI indikatora uslužnog sektora za travanj koji su zabilježili blago poboljšanje u odnosu na preliminarne rezultate sa 16,2 (s preliminarnih 15,9) bodova u Njemačkoj te 12,0 (sa preliminarnih 11,7) bodova u euro području. Sezonski prilagođen promet trgovinom na malo u euro području pao je za 11,2% u ožujku u odnosu na veljaču.

U SAD-u su objavljeni podaci o ADP pokazatelju zaposlenosti u privatnom sektoru za travanj te je zabilježen pad od 20,2 mil. (manje od očekivanih 22 mil.) zaposlenih. Time navedena promjena u odnosu na ožujak (kada je zabilježeno tek 27 tis. gubitaka radnih mjesta) predstavlja povijesno najsnažniji pad broja zaposlenih prema ADP pokazatelju zaposlenosti u SAD-u.

Kao što je spomenuto, broj osiguranika na godišnjoj razini po prvi puta je nakon ožujka 2015. manji u odnosu na isti mjesec godine ranije (24.935 osoba ili -0,6% u odnosu na travanj 2019.). Među djelatnostima koje su zabilježile najveće negativne promjene je prije svega kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane koja je zabilježila negativnu godišnju stopu rasta od čak 19,9% te nakon nje kategorija Djelatnosti kućanstava s godišnjim padom od 11,9%. Od ostalih kategorija koje sudjeluju s visokim udjelima, pad su također zabilježile Prerađivačka industrija (-2,7%) i Trgovina na veliko i na malo (-1,6%) te Javna uprava i obrana (-0,6%).

Unatoč pretkriznim očekivanjima da će početak proljetnih mjeseci i približavanje uskršnjim blagdanima pod utjecajem sezonskih čimbenika obilježiti službeni početak turističke (pred)sezone i time paralelan rast broja osiguranika, pad ukupnog broja osiguranika na mjesečnoj i godišnjoj razini odraz je i potvrda prvih prepreka i poteškoća koje je pandemija koronavirusa donijela na hrvatsko tržište rada. U nadolazećim mjesecima, dosadašnja sezonalna kretanja vezana za pripremu i tijek turističke sezone zasigurno će manje doći do izražaja nego proteklih godina što već potvrđuju brojevi osiguranika pri HZMO-u.

You may also like

0 comments