Najavljena grčko- talijanska interkonekcija

Proširenje
 Proširenje jedinstvenog povezanog tržišta za dan unaprijed (eng. Single Day-Ahead Coupling – SDAC) na grčku zonu trgovanja najavljeno je za dan trgovanja 15. prosinca 2020. godine i predstavlja idući korak u smjeru integriranog europskog tržišta električne energije.

Grčka i talijanska tržišta električne energije za razdoblje dan unaprijed planiraju se operativno povezati za dan trgovanja 15.12.2020. kroz regionalni IBWT projekt, preko kojeg se i HOPS povezao na MRC povezano tržište u lipnju 2018. godine. Grčke i talijanske zone trgovanja električki su povezane visokonaponskim istosmjernim podvodnim kabelom, a prekozonski prijenosni kapaciteti između njih se trenutno nude na eksplicitnim dražbama.

HEnEx, grčki nominirani operator tržišta električne energije (NEMO) će time, nakon operativnog pokretanja tržišta za dan unaprijed početkom studenoga 2020. godine, i operativno pokrenuti proces povezivanja lokalnih naloga sa ostatkom MRC tržišta unutar SDAC projekta sredinom prosinca.

You may also like

0 comments