Naglo pao potrošački optimizama

RBA analize

Anketa pouzdanja potrošača provodi se na mjesečnoj razini i ispituje mišljenja potrošača vezano uz trenutno stanje ekonomskih pojava s kojima se svakodnevno susreću kao i očekivanja vezana uz buduća ekonomska kretanja u njihovom kućanstvu i Hrvatskoj.

U studenom je nastavljeno negativno kretanje indeksa pouzdanja i očekivanja dok se indeks raspoloženja zadržao na razini iz prethodnog mjeseca. Pojačani inflatorni pritisci posebice izraženi kod cijena hrane i energije i energenata glavni su generatori rasta opreza i zabrinutosti kod potrošača, a dodatna nesigurnost dolazi i od snažnog porasta osoba zaraženih Covid-19 kao i neizvjesnost oko nove inačice Corona virusa.

Promatrano na godišnjoj razini Indeks raspoloženja potrošača zabilježio je pad od 0,7 bodova dok su indeksi pouzdanja i očekivanja potrošača zabilježili rast od 0,9 bodova odnosno 3,1 boda. Pri takvim kretanjima sva tri kompozitna pokazatelja potrošačkog optimizma na značajno su nižim razinama u odnosu na razdoblje prije početka COVID krize.

Indeks pouzdanja potrošača (IPP) u studenom je bio na razini od -17,10 bodova. Od područja koje pokriva ovaj indeks pad je zabilježen kod svih pitanja izuzev očekivanja kako će se tijekom sljedećih 12 mjeseci promijeniti kupnja trajnih dobara u odnosu na proteklih 12 mjeseci gdje je zabilježeno poboljšanje u odnosu na listopad. S druge strane, očekivanja su niža glede promjena financijske situacije u kućanstvu tijekom proteklih 12 mjeseci te očekivanja o promjeni financijske situacije u kućanstvu u idućih 12 mjeseci, promjeni ukupne ekonomske situacije u Hrvatskoj te isplativosti investiranja u trajna dobra u Hrvatskoj.
Pitanja o očekivanju promjena financijske situacije u kućanstvu u idućih 12 mjeseci i promjeni ukupne ekonomske situacije u Hrvatskoj u idućih 12. mjeseci nepovoljno su se odrazila na Indeks očekivanja potrošača koji je u listopadu pao na -19.4 bodova.

Naposljetku, na pad indeksa raspoloženja potrošača negativno su se odrazila pitanja koja ukazuju na promjene u financijskoj situaciji u kućanstvima u idućih 12 mjeseci, ekonomske situacije u Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci te isplativosti investiranja u trajna dobra za kućanstvo Hrvatskoj.

I u mjesecima pred nama, ne isključujemo mogućnost kako će se pojačana zabrinutost zbog već navedenih čimbenika i oprez pri potrošnji i dalje odražavati na kretanje pokazatelja potrošačkog optimizma. S druge strane, nastavak gospodarskog oporavka, poboljšanje kretanja na tržištu rada uz rast plaća trebali bi djelovati u pozitivnom smjeru na kretanje indeksa pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača.

You may also like