Naftne kompanije u vremenu klimatskih promjena

Šibenik
Održana je deseta po redu konferencija Hrvatske udruge nafnih inžinjera i geologa.

Uz prisutstvo stručnjaka iz vodećih kompanija, brojna predavanja, prezentacije, izlaganja i okrugli stolovi pokušali su dati odgovor na pitanje koja je uloga naftnih kompanija u novoj paradigmi borbe protiv klimatskih promjena. Skup je otvorio predsjednik HUNIH-a Želimir Šikonja. Uvodno stručno izlaganje dao je Tvrtko Perković, član uprave INA-e.

Sektor energetike ušao je u razdoblje velikih promjena i izazova. Potražnja za energijom u svijetu do 2035. porasti će za 30 – 40 posto.

Stoga, treba intenzivirati istraživanje i proizvodnju svih oblika primarne energije, kako bi se, u okruženju integracije energetske politike i mjera ograničavanja globalnog zatopljenja, osigurao gospodarski razvoj.

Hrvatska treba energetsku strategiju koja će uzeti u obzir sve promjene na globalnim tržištima i specifična obilježja vlastite energetike.

Odgovornom energetskom politikom treba jamčiti održivi razvoj, konkurentnost energetskog sektora, sigurnost opskrbe, tranziciju prema nisko-ugljičnim energentima, ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta.

Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa strukovna je, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga u koju se dobrovoljno učlanjuju inženjeri i tehničari geološke, naftno-rudarske i ostalih tehničkih struka, potom pravnici, ekonomisti i drugi stručnjaci koji rade ili su radili u djelatnosti naftno-plinskog gospodarstva, odnosno energetike te studenti viših godina tehničkih i prirodoslovnih fakulteta.

You may also like

0 comments