Potraga za pouzdanim izvorima energije i dalje je svjetska tema. Uspješan britanski primjer pretvaranja kišnice u maksimalno obnovljiv izvor energije mogao bi promijeniti cijelu međunarodnu sliku.

Tijekom 2014. obiteljska farma Spring Bank u Cheshireu, južno od Manchestera, bila je mjesto testiranja potencijalnog rješenja svjetskog energetskog problema. Riječ je o sustavu koji u središtu ima jedinstven kotao (bojler) na vodik koji kišnicu pretvara u energiju.Sustav pogonjen kišnicom opskrbljuje električnom energijom domaćinstvo, farmu, mali industrijski pogon s mikropivovarom i odvojenom gostinjskom kućom koja nudi uslugu noćenja s doručkom, donosi Zelena zona.

Riječ je o zajedničkom projektu tvrtki Clean Power Solutions i Giacomini, talijanskih investitora u prvi svjetski plamenik na vodik, i nagovještaj je moguće promjene načina na koji se trenutačno proizvodi i skladišti energija iz obnovljivih izvora. To rješenje može označiti i eliminaciju pritiska koji trenutačno stvara šest velikih proizvođača energije individualnim, komercijalnim i industrijskim potrošačima.

Sustav objedinjuje obnovljivu energiju proizvedenu putem 48-kilovatne fotonaponske mreže solarnih panela i 20-kilovatne vjetroturbine, a koja se zatim pretvara u izmjeničnu struju (AC) kako bi se zadovoljile energetske potrebe farme. Višak energije potom se pohranjuje u sintetičku olovnu leguru, tzv. deep cycle bateriju kapaciteta 250 amper-sati koje mogu podnijeti velik broj pražnjenja i istodobno nastaviti s radom. Svrha je tih baterija mnogostruka, među ostalim, ona služi za napajanje vodikovog elektrolizera.

Vodikov elektrolizer prikuplja kišnicu i pročišćuje ju ekstrakcijom kisika. To stvara 2,2 kilograma vodika na dan koji se pohranjuje u spremniku vodika kako bi bio spreman za upotrebu u Giacominijevu plameniku koji pretvara vodik u toplinsku energiju. Sustav ne samo da nema tekućih troškova već nema ni štetnih emisija plinova jer kotao koristi katalitičku reakciju za pretvaranje vodika u toplinsku energiju. Njegov je jedini nusproizvod kisik.

Related Posts