Na Forexu i dalje skroman promet

U današnjem je trgovanju na Tržištu novca ukupno prijavljena potražnja bila identična onoj od dana ranije a kako je istodobno ponuda bila viša no dan ranije ona je dalje „bogatija“ od ukupno prijavljenih potreba korisnika koje su tek vrlo malim dijelom uspješno i podmirene.

Tako je ukupno prijavljena potražnja danas iznosila 60,48 milijuna kuna ili identično kao i u ponedjeljak. Istodobno se na strani ponude našlo 250,48 milijuna kuna ili za oko 13,5 posto više no dan ranije. Jedini je promet danas, u iznosu od svega 480 tisuća kuna, plasiran putem roćnih pozanmica i to na opoziv uz kamatnu stopu od 3 posto.  Ukupan kunski promet na Tržištu novca dosegao je danas svega 480 tisuća kuna, a pritom je 60 milijuna kuna potražnje, unatoć „višku“ ponude, ostalo nepodmireno. Prosječna kamatna stopa ostala je nepromijenjena na 3 posto.

You may also like